Next-Gen Active Directory Monitoring & Management Seminar
 
ACTIVE DIRECTORY-GRANSKNING
 
IN-/UTLOGGNINGSGRANSKNING
 
FILSERVERGRANSKNING
 
WINDOWS SERVERGRANSKNING

WINDOWS ACTIVE DIRECTORY-GRANSKNING

Se till att kritiska resurser i nätverket, såsom domänkontrollanter, granskas, övervakas och rapporteras med fullständig information kring AD-objekt – användare, grupper, GPO, dator, OU, DNS, AD-schema och konfigurationsändringar med 150+ detaljerade händelsespecifika GUI-rapporter och e-postvarningar.
 
Användarinloggning
Övervaka användarinloggningsaktivitet på domänkontrollanter med förkonfigurerade granskningsrapporter och e-postvarningar. Granskningsrapporter säkerställer att administratören känner till orsaken bakom användarens’ inloggningsfel, inloggningshistorik, terminaltjänstaktivitet och användarens’ senaste inloggningsaktiviteter i Windows-servernätverket.
 
Efterlevnad
Små företag och stora organisationer måste efterleva industrispecifika efterlevnadsakter, såsom SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA…. Med våra efterlevnadsspecifika, förkonfigurerade rapporter och meddelanden, säkerställer vi att ditt Windows-nätverk är under granskning 24/7 med periodiska säkerhetsrapporter och e-postvarningar som standardprocedu
 
Rapporter & varningar
Välj mellan 150+ schemaläggningsbara, förkonfigurerade granskningsrapporter, skapa anpassade rapporter, ställa in profilbaserade rapporter och rapporten med arkiverade data för Forensics. Sök Windows AD-objektändringar (användare, OU, grupper, GPO, dator, schema, DNS och system) och få e-postmeddelanden vid obehörig nätverksåtkomst/modifieringshändelser.
 
Attributändringar
Granska attributvärden före och efter för alla Windows AD-objekt; få kunskap om varje användarändring, dator, grupper, GPO och OU och håll dig uppdaterad kring obehöriga försök och få varningar om varje attributmodifiering/behörighetsändring. Övervaka och visa överensstämmande, förkonfigurerade rapporter på en skärm.
 
Dataarkivering
Kör periodisk arkivering av granskningsbara händelsedata för att spara diskutrymme. Visa rapporter från tidigare händelser, såsom användarinloggningshistorik för Active Directory, lösenordsändringshistorik mer mera från Active Directory-arkiverade granskningsdata för datormaterial eller efterlevnadskrav. Granskningsrapporterna kan exporteras till formaten xls, csv, pdf och excel.
 
GPO-inställningar
Granska och rapportera GPO-ändringarna till Windows Active Directory- och Windows-servrar, djupgående avancerad spårning av nya och gamla värden för gruppolicymål, konfiguration, lösenordspolicy och inställningsändringar och uppfyll säkerhetskraven för IT-nätverk och olika efterlevnadskrav.

WINDOWS LOGON/LOGOFF AUDITING

Audit the critical user workstation logon & logoff time to monitor the logon duration, logon failures, logon history and terminal services activity. View & Schedule graphical reports with Email alerts for periodic analysis & quick response during security threats.
 
Logon / Logoff
Windows user workstations auditing reveals the exact logon and logoff time to quickly verify the user’s status at the time of a unauthorized access attempt from the user’s workstation, also know the logon duration, logon failures and terminal services activity with reports and instant email alerts.
 
Compliance
SMBs or Large organizations have to comply with industry specific Compliance Act like SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA…. With our Compliance specific pre-configured reports and alerts, we ensure your network is under 24/7 audit with periodic security reports and email alerts as standard procedure.
 
Data Archiving
From within the product, run periodic archiving of audited events data to save on disk space. View reports from past events like Workstations user logon history, logon failures, terminal services history and more from the Workstations archived audit data for computer forensics or compliance needs. The audited reports can be exported to xls, csv, pdf and excel formats.
 
Reports & Alerts
Choose from the numerous schedulable pre-configured Workstations audit reports with many filter attributes; create custom reports, set profile based reports and also, report from archived data for forensics. Track Windows Workstations activity and get email alerts on unauthorized network access events.

WINDOWS FILE SERVER AUDITING

Securely track the file creation, modification & deletion from an authorized / unauthorized access, with detailed forensics of security and permission changes to the documents in their files / folder structure and shares.
 
File Servers
With Windows File Server Auditing in a Microsoft Server Environment, securely monitor and view pre-configured reports / get instant email alerts for the modifications, document access, file/folder structure changes, shares and access permissions.
 
Access Permissions
Audit the security settings to know-it-all on your network shares in Windows. Keep track of every 'file/folder, shares & permission' modifications! Track the 'discretionary' and 'SACL' modifications with detailed new & original security descriptor values!
 
Failover Clusters
Audit and Monitor the Windows File Server Failover Clusters. Track user file server cluster share and access permissions. Also, Audit files share security along with the schedulable failover cluster reports and instant Email Alerts.
 
NetApp Filers
Auditing the NetApp Filer for Windows enables the administrators to track every Windows and NetApp Filer CIFS Files / Folders create, modify, delete, settings and permissions change. Track with pre-configured reports and email alerts at times of network security breach and on critical objects access.
 
All File Server Reports
View all the reports under the file server reports category. The reports help the administrators / auditors to audit and monitor the Windows file server security, access and modification events from every possible approach with numerous easy to understand graphical reports.

WINDOWS SERVERS AUDITING

Track the Logon/Logoff, Schedule to track events like RADIUS Logon, Terminal Services Activity, Logon Duration and Logon History. Audit related processes can be kept tab by Tracking Windows Schedule jobs.
 
Windows Servers
With Windows Member Server Auditing, track logon / logoff and monitor critical Terminal Services activity like policy changes with scheduled jobs, object management, system events and process tracking reports and email alerts.
 
Printer Auditing
Administrators can centrally audit, monitor and track all files that are printed over the Windows Server network, with thorough reports on the printer usage, recent print jobs, user / printer based reports for added security & SOX, HIPAA Compliance.
 
File integrity Monitoring
File Integrity Monitoring helps monitor the changes to the Windows system, configuration, program files (Log, audit, text, exe, web, configuration, DB files), file attributes (dll, exe and other system files) and folders. Also, schedule periodic email reports to XLS, HTML, PDF and CSV formats for network analysis!
 
Compliance
SMBs or Large organizations have to comply with industry specific Compliance Act like SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA…. With our Compliance specific pre-configured reports and alerts, we ensure your network is under 24/7 security audit as standard procedure.
 
Reports & Alerts
Audit Windows servers by viewing the pre-configured audit reports with filter attributes; Track the Windows member server logon and logoff. Benefit from the terminal services activity reports, process tracking on servers and monitor the schedule tasks activity with reports and alerts.
 
All Windows Servers Reports
View all the reports under the Windows servers reporting category. The reports help the administrators / auditors to audit and monitor the Windows servers security, process tracking and system events with numerous easy to understand graphical reports. Also, view reports from business / non business hours.