ADAudit Plus

 -

Active Directory-granskning och -rapportering

Ändringar är oundvikliga.
Din Active Directory-miljö är inget undantag.
Ifrågasätt varje ändring. Se bortom inbyggda verktyg. Tänk ADAudit Plus

Active Directory är som en hubb för organisationens alla aktiviteter: ändringar kan spåras, ifrågasättas och verifieras för att säkerställa att en felfri ändringshanteringspolicy efterlevs.

Tyvärr har inte den inbyggda Active Directory önskade granskningsmöjligheter. Skript och kommandoverktyg kan extrahera data, men inte följa mängden av granskningskrav. Det skapar behovet för en pålitlig programvara för granskning/rapportering som inte har sådana begränsningar.

Vad är ADAudit Plus?

ADAudit Plus är en företagsomspännande programvara för Active Directory-förändring och -granskning med rapporter och meddelande som:

 • Åtgärdar de vanligaste säkerhets-, gransknings- och efterlevnadskraven som ställs av reglerande myndigheter och
 • Ger IT-administratörer de rätta företagstilläggen som hjälp vid genomförandet av en ändringshanteringsåtgärd.

Lösningen från ADAudit Plus är i form av kompletta rapporter och meddelanden som är lätta att förstå även för användare som är tekniska noviser. Rapporterna besvarar de fyra viktiga V-frågorna vid Active Directory-granskning: "Vem" gjorde "vad", "vilken tid" och från "var"! Granskningslösningen visar inte bara data som har samband med ändringen utan tillåter också export av resultaten i xls-, html-, pdf- och csv-format och med möjlighet att skriva ut data som hjälp vid tolkningar.

Hur ADAudit Plus fungerar?

Med ADAudit Plus kan man:

 • Visa fullständiga rapporter för administrativa förändringar och inloggningshändelser i Active Directory.
 • Använda filterbaserade regler och konfigurera ADAudit Plus att rapportera/meddela om specifika förändringshändelser i AD-objekt.
 • Få svar på de fyra viktiga V-frågorna - Vem gjorde vad i Active Directory, vid vilken tid och från var.
 • Grundlig granskning av användare/grupp/OU/datorattribut och behörighetsändringar med nya och gamla värden.
 • Stöd för MS SQLServer som backenddatabas (fungerar med MS SQLServer 2005, 2008 R2).
 • Få meddelanden vid önskade förändringsåtgärder - direkt till inkorgen/produkten.
 • Se den kompletta historiken för förändringar i Active Directory och gruppolicyobjekt.
 • Arkivera förändringsposter för bättre formella analyser.
 • Organisera händelseloggdata som hjälp för säkerhets- och efterlevnadsgranskning.
 • Granska in-/utloggningsaktiviteter på medlemsservrar i Microsoft Server-miljö.
 • Spåra-granska-säkra Windows-filserverfiler, -mappstrukturer, -delnings- och åtkomstbehörigheter i realtid!
 • Granska Windows-filserver Failover-kluster för en säker och kompatibel nätverksmiljö utan avbrott.
 • Övervaka-granska-rapportera NetApp Filer- och vFiler-ändringar om lyckade/misslyckade filändringar med förkonfigurerade rapporter och viktiga e-postvarningar.
Hämta en 30-dagars gratis provversionBegär offertBe om en personlig demo

Vilka plattformar/leverantörer/teknologier stöder ADAudit Plus?

Plattformar: Windows Vista, Windows XP, Windows 7.
Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008 och 2008 R2
Leverantörer: Microsoft.
Teknologier: Microsoft Active Directory.
RUBRIKX
Som IT-chef/-direktör för ett företag vill du göra en självutvärdering av säkerhetshoten som interna användare utgör i företagets nätverk och ha granskningen av företagets regelefterlevnad redo.

ADAudit Plus uppfyller en IT-administratörs granskningskrav. Det visar grafiska bildvyer av alla ändringar som sker i Active Directory. Ändringar som görs av användare och på användare, datorer, grupper och andra gruppolicyändringar rapporteras i ett lättförståeligt format.

Programmet genererar en uppsjö av färdiga och anpassade rapporter för att tillgodose övervakningen av användaraktiviteter och detaljgranskning från rapporter och råloggsökning för granskning av användaraktiviteten. Den genererar rapporter som uppfyller regelefterlevnadsakterna SOX, HIPAA, GLBA och PCI. Den ger dig möjlighet att enkelt skapa rapporter för all ny regelefterlevnad. Dessa gör tillsammans företagets regelefterlevnad granskningsfärdig.

Du kan få dagliga, färdiga rapporter för ditt eget bruk och eventuel vidarebefordran.
Daglig administration kräver att informationen är aktuell och uppdaterad. ADAudit Plus utdelar varningar om alla ändringshändelser i Active Directory via Varningar. Det förenklar konfigureringen av profiler som baseras på en eller flera valda ändringsåtgärder och tilldelar allvarlighetskriterier för varningarna för att prioritetsordna åtgärder baserat på ändringshändelser.

Ytterligare anpassade och konfigurerade rapporter och profilbaserade rapporter ger lättillgängliga ändringsåtgärder för och av användare. Detta hjälper dig att hålla reda på all önskad och oönskad aktivitet på domänen.

Grafer underlättar visningen av trenden för en vald ändringsåtgärd.
IT-granskare oroar sig för den fullständiga informationen på alla resurser i organisationen. Information om användarhistorik, datorer och andra objekt ska granskas. ADAudit Plus underlättar SOX-, HIPAA- och GLBA-kompatibla rapporter som krävs av granskare.