Documents

Documents

Användarhandbok:
Hjälpdokument - Zipfil (215 KB) | Visa online | PDF Hjälper användarna att snabbt ställa in ADManager Plus och att förstå de olika funktionerna i programvaran.
Workbook:
ADManager Plus Workbook - PDF Hjälper användare att bekanta sig med funktionerna i ADManager Plus med hjälp av fallbaserade övningar.
Policydokument:
Strömlinjeforma SOX-överensstämmelse; minimera risker; maximera kostnadseffektiviteten med ADManager Plus – ett industriperspektiv
Fallstudier
Flygväsen
PDF | Visa online
Bank och finans
PDF | Visa online
Utbildning
PDF | Visa online
PDF | Visa online
PDF | Visa online
Regering
PDF | Visa online
Hälsovård
PDF | Visa online
Informationsteknik
PDF | Visa online
PDF | Visa online
PDF | Visa online
Supporttjänster vid rättstvister
PDF | Visa online
Livsmedelsindustri
PDF | Visa online
Utmärkelser
ADManager Plus - fördelar:
Ger dig en uppfattning om den övergripande användbarheten av ADManager Plus
Active Directory broschyr med lösningar
Visar på alla funktioner och fördelar med samtliga Active Directory-lösningar från ManageEngine.
Avkastning på investering genom implementering av AdManager Plus
Det här dokumentet lyfter fram kostnadsbesparingarna som uppnås genom implementering av ADManager Plus. Det här dokumentet ger en översikt över och exempel på kostnadsfördelarna med AdManager Plus.

För mer information, vänligen kontakta: admanagerplus-support@manageengine.com

Andra funktioner