Funktioner

Active Directory-hantering
 • Bulkhantering av Active Directory användare
 • Bulkskapande av Active Directory användare
 • Bulkändringar av Active Directory användare
 • Hantering av inaktiva/avaktiverade användarkonton
 • Active Directory lösenordshantering
 • Active Directory-datorhantering
 • Hantering av terminaltjänster
 • Hantering utifrån rapporter
 • Mall-/CSV-baserad hantering
 • Grupphantering / Bulkhantering av grupper
 • Active Directory kontakthantering
Active Directory rapporter
 • Active Directory användarrapporter
 • Active Directory inloggningsrapporter
 • Active Directory lösenordsrapporter
 • Active Directory datorrapporter
 • Active Directory grupprapporter
 • Active Directory OU-rapporter
 • Schemaläggning av Active Directory rapporter
 • Active Directory säkerhetsrapporter
 • Active Directory-kontaktrapporter
 • Active Directory efterlevnadsrapporter
 • Active Directory Exchange-rapporter
 • Active Directory GPO-rapporter
 • Active Directory NTFS-rapporter
 • Active Directory NTFS Shares-rapporter
 • Active Directory policyrapporter
 • Andra rapporter på Active Directory
 • Mappbehörigheter och åtkomstrapporter
 • Active Directory SOX-efterlevnadsrapporter
 • Automatisering av Active Directory-rapporter
Active Directory-delegering
 • Active Directory Help Desk-hantering 
 • Active Directory Help Desk-delegering
 • Active Directory säkerhetsdelegering
 • OU-baserad delegering
 • Icke-inkräktande helpdeskdelegering
Active Directory-arbetsflöde Active Directory-arbetsflöde
 • Arbetsflöde (introduktion)
 • Programvara för arbetsflöde som AD-ärendehantering
 • Programvara för arbetsflöde som IT-efterlevnad
 • Automatisering av Active Directory
Microsoft Exchange-hantering
 • Exchange-hantering 
 • Skapa inkorgar på Microsoft Exchange 2000/2003/2007-servrar
 • Ställa in rättigheter för inkorgar på Microsoft Exchange 2000/2003/2007-servrar
 • Avaktivera/radera Exchange-brevlådor på Microsoft Exchange 2000/2003/2007-servrar
 • Rapporter över distributionslistor