Application Monitoring

Vad är Applications Manager?

ManageEngine Applications Manager är en programvara för övervakning av server- och programprestanda som hjälper företag att säkerställa hög tillgänglighet och prestanda för sina företagsprogram genom att se till att servrar och program har hög upptid.

Egenskaperna för hantering av programprestanda inkluderar serverövervakning, programserverövervakning, databasövervakning, webbtjänstövervakning, virtualiseringsövervakning, molnövervakning och en mängd andra hanteringsmöjligheter för program som hjälper IT-administratörer att hantera sina resurser effektivt.

Hur kan ManageEngine Applications Manager hjälpa dig?

ManageEngine Applications Manager hjälper dig med en holistisk syn på dina IT-resurser.

Hantering av program- och systemprestanda

Djuplodande övervakning av programkomponenter, analys av rotorsaker och kapacitetsplanering för ditt heterogena datacenter.

Application and Systems Performance Management
Topologivyer hjälper dig att förstå den övergripande bilden

Förstå komplexa IT-miljöer med automatiserad upptäckt och mappläggning av programberoenden.Introducera bättre IT-processer och minska totalkostnaden för ägarskap.

Topology views help understand the big picture
Integrerad hanteringskonsol

Färdig support för fler än 50 programservrar, servrar, databaser, ERP-mellanprogramvara, webbservrar, Exchange-servrar, virtuella system, offentliga molnresurser etc. – allt från en enda integrerad hanteringskonsol.

Heterogeneous Monitoring Capability
Prestandavyer

Få djuplodande prestandametrik för alla dina program och servrar. Eliminera prestandaflaskhalsar och optimera programprestandan i hela företaget och på webben.

Performance Views
Övervakning av slutanvändarupplevelse

Mät programprestanda från slutanvändarnas perspektiv. Säkerställ att dina webbprogram i alla lägen beter sig som förväntat.

End User Experience Monitoring
Övervakning av webbtransaktioner från URL till SQL-förfrågan

Lokalisera prestandaflaskhalsar i affärstransaktioner end-to-end, från en URL och hela vägen ned till SQL-förfrågan.

Infrastructure Performance Management
  • Download Nextsteps
1
2
3
4
5
6
7
Example Frame

Den hjälper till att övervaka effektiviteten för olika delar av en applikation och hjälper till med snabb felsökning av produktionsproblem.

Detta leder till minskat godtycke och förbättrar tjänstekvaliteten för slutanvändarna.

ManageEngine Applications Manager erbjuder även företagstjänstehantering som erbjuder en företagsinriktad inriktning för att övervaka IT-resurser.

Detta hjälper än mer till att inrikta dina IT-resurser till företagets behov.

Varför överväga Applications Manager?

Lös programfel snabbare

Minska MTTR (Mean Time to Repair) avsevärt.Säkerställ hög tillgänglighet och prestanda i dina komplexa affärsprogram.

Enkel att distribuera och använda

Inga dyra konsulter eller personal krävs för att konfigurera instrumenteringen.Se resultaten direkt

Beprövad lösning - 5000 företag kan inte ha fel

Företag i mer än 93 länder använder det varje dag för sina behov när det gäller programprestandahantering.

Modern diagnostik, prisvärt pris

Få alla funktioner du behöver i en integrerad lösning, från endast $795.

Små och mellanstora företag

Professional-version

Få integrerad prestandaövervakning för din heterogena programuppsättning i en användarvänlig webbklient. Perfekt för små företag som är ute efter att övervaka upp till 250 program. Pris från $795 per år för upp till 25 appar eller servrar.

För stora företag

Företags-version

Få alla funktioner som finns i den professionella versionen, plus hög skalbarhet, felsupport och möjligheten att övervaka resurser i begränsade nätverk. Skala upp till 50 000 program med vår distribuerade arkitektur. Pris från $7995 per år för upp till 250 appar eller servrar.