Funktioner

ManageEngine Applications Manager är en lösning för hantering av tillgänglighet och effektivitet som proaktivt övervakar företagsapplikationer och hjälper företag att säkerställa att deras webbapplikationer tillfredsställer förväntningarna från slutanvändarna. Förutom serverövervakning finns det djup-support för applikationer och tjänster enligt nedan.

Applications Manager arkitekturdiagram

 

:: Programövervakning :: Databasövervakning :: Systemhantering
:: ERP-övervakning Övervakning av virtualisering
:: Webbserverövervakning /
Övervakning av webbtjänster
:: Webbplatsövervakning :: Middleware/Portal-övervakning
:: Molnbaserad övervakning :: Slutanvändarövervakning :: Övervakning av webbtransaktion
:: Anpassad övervakning :: Andra applikationer :: Andra funktioner

"Jag vill berömma ManageEngine för en produkt som kostar knappt någonting och som utför precis det som står på förpackningen."

Ismail Patel
Wolverhampton kommunfullmäktige
Storbritannien

Funktioner Beskrivning
Prestandahantering Fler än 100 kritiska effektivitetsparametrar som svarstid, resurstillgänglighet, CPU-användning, etc. kan övervakas.
Holistisk vy över IT-resurser Hanterar ett stort antal företagsprogram och nätverkstjänster. Den ger flexibilitet att gruppera applikationer och deras anknutna tjänster för att övervakas som en enda enhet.
Programupptäckt Upptäck samtliga dina applikationsservrar, databasservrar, tjänster, system, anpassade applikationer eller alla samtidigt i en företagsmiljö.
Felhantering

Skickar larm utifrån de övervakade attributen. Dessa kan eskaleras via e-post/SMS/trap/MBean-åtgärd/genom att köra ett program/skapa Java-åtgärder/VM-åtgärder/Amazon EC2-instansåtgärder/ Windows Services-åtgärder.

Rotorsaksanalys Ger information om flaskhalsar i systemet.
Intuitiv webbklient

Låter dig utföra administrativa aktiviteter via webbaserat gränssnitt. Du kan även övervaka och granska attribut som hälsa och tillgänglighet för övervakningarna. Du får grafisk presentation av attributstatistiken. Möjlighet att skapa anpassade kontrollpaneler stärker användarna.

Användaradministration

De olika rollerna är användare, operatör, administratör och chef.

Kraftfull rapportering Rapporteringsmoduler stöder linjechefer Omfattande täckning hjälper administratörer med programfelsökning och kapacitetsplanering.
Distribuerad övervakning Enterprise-versionen av Applications Manager stöder en distribuerad arkitektur och hjälper därmed till att övervaka fler än tusen servrar och program. Den visar en sammanställning av resurser som finns på olika begränsade nätverks-/geografiska platser.
Integration

Integration av ManageEngine ServiceDesk Plus för att spåra uppkomna larm, som ärenden. ServiceDesk Plus är en webbaserad programvara för hantering av helpdesk och tillgångar som tillhandahålls av ManageEngine. Om ServiceDesk Plus är installerat i ditt nätverk kan du automatiskt logga problemärenden för specifika larm från Applications Manager.

ManageEngine Applications Manager integreras med ManageEngine OpManager via Network Monitoring Connector, som gör det möjligt för användaren att visa tillgängligheten och prestandan hos både appservrar, databaser och nätverksenheter, såsom routrar, switchar i en enskild webbkonsol.

ManageEngine Applications Manager introducerar SAN Monitoring Connector, som gör det möjligt för användaren att visa tillgängligheten och prestandan hos både appservrar, databaser och lagringsenheter, såsom lagringsmatriser, fabric-switchar etc. i en enda webbkonsol.

Applications Manager har nu stöd för integration med Site24x7. Du kan övervaka webbplatsprestanda både från inifrån din företags-LAN och från flera platser utanför ditt datacenter. Få tillänglighets- och hälsorapporter från 40+ platser (servrar) inuti Applications Manager till ett rimligt pris. Synkronisera automatiskt grupper av URL-länkar som finns konfigurerade i Site24x7 med Applications Manager.

Stöder flera språk Det finns tyska, franska, spanska, kinesiska, japanska, ungerska och vietnamesiska versioner av Applications Manager.

Begäran om ny funktion: Skicka in din begäran här om du vill att Applications Manager ska ha stöd för den!