Desktop Central

 -

Programvara för server- och skrivbordshantering

Programvara för server- och skrivbordshantering

Hantering av skrivbord och mobila enheter med Desktop Central

Desktop Central är en webbaserad programvara för hantering av servrar, skrivbord och mobila enheter som centralt kan hantera tusentals servrar/skrivbord/mobila enheter. Den automatiserar hela livscykeln för hantering av skrivbord och mobila enheter från enkel systemkonfiguration till komplex programvarudistribution. Med nätverksneutral arkitektur kan administratören enkelt hantera skrivbord/servrar i alla Windows-nätverk som Active Directory, WorkGroup eller andra katalogtjänster.

Automatisera dina rutiner för hantering av arbetsstationer

Desktop Central automatiserar rutinhantering av arbetsstationer som installation av programvara, patchar och servicepack på klientdatorer, standardiserar arbetsstationerna genom att verkställa uniforma konfigurationer som bakgrundsbilder, genvägar, skrivare, etc., säkrar klientdatorerna genom begränsning av USB, verkställer säkerhetspolicyer, etc. och möjliggör granskning av nätverkssystem med fullständiga maskin/programvaruinventarier, detaljer om licensefterlevnad, upptäcker förbjuden programanvändning i nätverkssystem, etc. Kort sagt hjälper den administratörer att automatisera, standardisera, säkra och granska sina Windows-nätverk.

Likt automatiserade rutiner för skrivbordshantering kan du nu även automatisera hanteringen av dina mobila enheter för att distribuera profiler och policyn, konfigurera enheter för WiFi, VPN, e-postkonton etc., tillämpa begränsningar på användning av kameror, webbläsare etc., samt skydda dina enheter genom att aktivera lösenord, fjärrlåsning/-rensning etc.

Innehåll i hantering av arbetsstationer

Desktop Central är en komplett programvara för hantering av Windows servrar och arbetsstationer och innehåller programvarudistribution, patch-hantering, tillgångshantering, fjärrdelning av arbetsstationer, servicepackdistribution, konfigurationer, Active Directory-rapporter, användarinloggningsrapporter och Windows systemverktyg.

Funktioner för hantering av mobila enheter

Utöver hantering av servrar och skrivbord gör Desktop Central det även möjligt för dig att hantera dina mobila enheter för att utföra profilhantering, tillgångshantering, apphantering och säkerhetshantering.

Vilka plattformar, leverantörer och tekniker stöder det?

Plattformar: Windows, Mac, iOS.
OS: skrivbord (Windows 2000 Professional, XP Professional, Vista, Windows 7, Windows 8, Mac, 10.6, Mac 10.7 ), servrar (Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, Windows 2008 R2, Windows 2012, terminalklienter och mobila enheter som kör iOS 4 och senare.
Tekniker: Windows-Active Directory och WorkGroup-baserade nätverk.
Leverantör: Microsoft Apple.

tleft tright
 

RekommendationscitatDet finns många andra produkter liknande Desktop Central, men än så länge har Desktop Central visat sig passa oss väldigt bra och dessutom är det mycket konkurrenskraftigt prissatt. Genom att lägga till Desktop Central till vår mix av administrativa applikationer har vårt lilla IT-team lyckats få kontroll över våra skrivbord och sparat oss oräkneliga timmar som annars skulle gått åt till att administrera dem manuellt.Citera rätt rekommendation  

Pekin Hospital
  Dan Tharp, IT Director, Pekin Hospital Visa fler rekommendationer
 
bleft bright

Standard-version
(För LAN)
Professional-version
(För LAN)
Enterprise-version
(För WAN)

Inkluderar Windows-konfigurationer, skrivbordsdelning, Active Directory-rapporter, rapporter om användarinloggning, systemverktyg och tillägg för hantering av mobil enhet*

Perfekt för att hantera arbetsstationer i LAN-miljö. Inkluderar alla funktioner från Standard-versionen + Patchhantering + Programvaruinstallation + Servicepackinstallation + Inventariehantering

Passar företag med många kontor (WAN) som kan hanteras centralt. Inkluderar alla funktioner från Professional version + distributionsserver för bandbreddsoptimering

bullet Från 295 USD

bullet Från 545 USD

bullet Från 695 USD

*Tillägg debiteras separat