DeviceExpert

-

Programvara för hantering av nätverkskonfiguration

Programvara för hantering av nätverkskonfiguration
Köpare av programvara för hantering av nätverkskonfiguration

Hantera konfigurationer, ta kontroll över ändringar, säkerställ efterlevnad, automatisera uppgifter!

DeviceExpert är en webbaserad hanteringslösning med flera leverantörer för nätverkskonfiguration, ändrings- och efterlevnadshantering (NCCCM) för switchar, routrar, brandväggar och andra nätverksenheter. DeviceExpert är en betrodd lösning som används av tusentals nätverksadministratörer runtom i världen och hjälper administratörer att ha fullständig kontroll över hela livscykeln för konfigurationshantering av enheter.

Höjdpunkter

Konfigurationshantering

Stöd för konfiguration av enheter från olika leverantörer
Stöd för konfiguration av enheter från olika leverantörer En integrerad lösning för hantering av konfigurationerna av enheter från flera leverantörer.
Upptäckt av enheter
Upptäckt av enheter DeviceExpert har ett alternativ för upptäckt som skannar nätverket och automatiskt lägger till SNMP-aktiverade enheter i bulk.
Informativt inventarium
Informativt inventarium Informativt enhetsinventarium som beskriver enhetsdetaljer och maskinvaruegenskaper.
Krypterad lagring av konfigurationer och central kontroll
Krypterad lagring av konfigurationer och central kontroll Enhetskonfigurationer krypteras och lagras i databasen. Centraliserad kontroll över konfigurationerna från GUI.
Konfigurationsversionering och jämförelser
Konfigurationsversionering och jämförelser Konfigurationerna versioneras och lagras. Möjlighet att snabbt jämföra två versioner av en konfiguration från samma eller olika enheter.
Baskonfiguration
Baskonfiguration Möjlighet att benämna tillförlitliga versioner som "Bas" för snabb återställning av konfigurationer i händelse av nätverksavbrott.
Schemaläggning av säkerhetskopiering av konfigurationer och andra uppgifter
Schemaläggning av säkerhetskopiering av konfigurationer och andra uppgifter Schemalagda uppgifter för att automatisera olika konfigurationsåtgärder, inklusive säkerhetskopiering nattetid.
Rollbaserad åtkomstkontroll
Rollbaserad åtkomstkontroll Rollbaserade privilegier för att begränsa åtkomst till enhetskonfigurationer.
Godkännandeverktyg för konfigurationsuppladdning
Godkännandeverktyg för konfigurationsuppladdning Operatörer måste granskas och godkännas av administratörer för att få utföra ändringar på enhetskonfigurationerna.
Fjärruppgradering av fast programvara / Överföring av OS-avbildning
Fjärruppgradering av fast programvara / Överföring av OS-avbildning Genomföra uppgifter som uppgradering av fast programvara, fullständigt automatiserad överföring av avbildningar av operativsystem.

Ändringshantering

Realtidsspårning av konfigurationsändringar
Realtidsspårning av konfigurationsändringar Möjlighet att övervaka enheter och i realtid upptäcka konfigurationsändringar.
Regler och meddelande för ändringshantering
Regler och meddelande för ändringshantering Möjlighet att initiera varningar för automatisk återställning av konfigurationer vid identifiering av konfigurationsändringar.

Efterlevnadshantering

Efterlevnadsövervakning
Efterlevnadsövervakning Möjlighet att definiera standarder och kontrollera konfigurationernas efterlevnad av de definierade reglerna.
Efterlevnadsrapporter
Efterlevnadsrapporter Omfattande rapporter som beskriver överträdelser och efterlevnad. Färdiga rapporter för SOX, HIPAA-efterlevnad.

Automatisering och verktyg

Automatiska konfigurationsuppgifter
Automatiska konfigurationsuppgifter Robusta möjligheter att automatisera tidskrävande, arbetsintensiva uppgifter. Distribuera konfigurationsändringar i bulk till många enheter.
Kommandoexekveringsverktyg
Kommandoexekveringsverktyg Verktyg för att kunna exekvera olika kommandon på enheterna och visa resultatet på GUI.
Söka enheter, konfiguration
Söka enheter, konfiguration Sökverktyg som kan söka efter specifika ord, strängar, fraser eller en kombination av dessa i enhetskonfigurationsfiler.
Säkerhetskopiering av databas och återställning efter katastrof
Säkerhetskopiering av databas och återställning efter katastrof Tillförlitlig mekanism för katastrofåterställning tack vare periodisk säkerhetskopiering. Skript för snabb återställning.
Integration med extern identitetslagring
Integration med extern identitetslagring, autentiseringsmekanism Importera användare från Windows Active Directory eller LDAP och utnyttja även autentiseringsmekanismen
Mappare för portswitchar
Mappare för portswitchar Verktyg som identifierar listan med enheter anslutna till de olika portarna på den hanterade switchen. Det eliminerar behovet av manuell spårning genom att följa nätverkskablarna.

Granskning och rapporter

Spårning av användaraktivitet
Spårning av användaraktivitet Fullständig information om när/var/hur vad gäller enheternas konfigurationsändringar.
Rapporter för inventarium, konfigurationsändringar, efterlevnad
Rapporter för inventarium, konfigurationsändringar, efterlevnad Intuitiva rapporter om hela scenariot för hantering av enhetskonfigurationer i företaget.

Vilka problem löser det?

 • Analyser av IT-experter har visat att det vanligaste skälet för nätverksavbrott är felaktiga konfigurationsändringar. Inom IT-företag hanterar nätverksadministratörer ett stort antal nätverksenheter och relativt ofta måste de utföra icke planerade konfigurationsändringar. Eftersom konfigurationsändringar måste göra i princip kontinuerligt kämpar administratörer med att hålla koll på ändringarna av konfigurationerna. I händelse av nätverksavbrott blir det bekymmer med felsökningen. DeviceExpert ser till att behålla versioner av nätverkskonfigurationer på en central säker plats och hantera dem via ett enda gränssnitt.
 • Nätverksenheter är de kritiska komponenterna i företaget och all icke godkänd konfigurationsändring kan sätta hela nätverket ur spel. Och även om genuina konfigurationsändringar görs måste säkerhetsansvariga se till att ändringarna inte påverkar nätverkets säkerhet. DeviceExpert hjälper de säkerhetsansvariga att hålla total koll på konfigurationsändringarna.
 • Med ökade säkerhetshot mot viktiga nätverksresurser och allvarliga formella efterspel för felaktig informationshantering krävs det av alla IT-ansvariga att inte bara följa standardmetoderna, interna säkerhetspolicyer och hårda myndighetsregleringar och branschriktlinjer utan också visa att policyer är i kraft och nätverksenheter fortsätter efterleva definierade policyer. DeviceExpert gör att detta blir mycket enklare.
 • Automatisering är inne-ordet inom IT nuförtiden. IT-ansvariga söker alltid efter att automatisera repetitiva och tidskrävande moment för att minska kostnader och förbättra produktiviteten. DeviceExpert hjälper till med automatiseringsuppgifter och förbättrar produktiviteten.

Vad kan man göra med DeviceExpert?

Hantera konfigurationer

 • Säkerhetskopiera konfigurationer, lagra historik, jämföra versioner och ladda upp ändringar, allt från en central webb-GUI. DeviceExpert eliminerar helt det tidskrävande arbetet med manuell anslutning till enheter via Telnet eller SSH för att hantera konfigurationer.

Tar kontroll över ändringar

 • Övervaka konfigurationsändringar, ta emot ögonblickliga meddelanden och förhindra icke godkända ändringar

Säkerställer efterlevnad

 • Definiera standardpolicyer och kontrollera automatiskt efterlevnad för enhetskonfigurationerna. Ta emot rapporter om efterlevnadsstatus så att granskarna är nöjda.

Automatiserar

 • Automatisera alla repetitiva och tidskrävande uppgifter med hantering av konfigurationer.

Granskar

 • Ta emot komplett information om vem, vad och vilken tid konfigurationsändringar gjorts.

Vilka plattformar, leverantörer och tekniker stöder det?

 • Plattformar: Windows och Linux
 • Leverantörer: Cisco, HP, Nortel, Juniper, Force10, 3Com, D-link, Foundry, Dell, Aruba, Extreme, ADTRAN, Enterasys, Huawei, Blue Coat, Proxim, NetScreen, NETGEAR, FortiNet, ALAXALA, Brocade, Radware, DAX, H3C, Yamaha, Vanguard, Allied Telesis, Alcatel, Fujitsu, Motorola, Acme Packet, Watch Guard, Canoga Perkins
 
Kunden har ordet
 

"Möjlighet att skapa och pusha konfigurationer för nätverksenheter
på ett automatiserat sätt besparar oss väldigt mycket tid. DeviceExpert är ett mycket starkt verktyg för konfigurationshantering."

- Kevin Spies, LightYear Network Solutions, LLC

 
Kunden har ordet
 

"Möjlighet att skapa och pusha konfigurationer för nätverksenheter
på ett automatiserat sätt besparar oss väldigt mycket tid. DeviceExpert är ett mycket starkt verktyg för konfigurationshantering."

- Kevin Spies, LightYear Network Solutions, LLC