Dokument

Policydokument  
SIEM policydokument Beskriver hur SIEM-mål kan uppnås med EventLog Analyzer.
SOX policydokument Beskriver hur SOX-överensstämmelse kan uppnås med EventLog Analyzer.
Fallstudier  
Institut för outsourcingtjänster Beskriver hur ett institut inom outsourcingtjänster uppnådde 20 procents besparingar på de övergripande IT-kostnaderna.
Bankinstitut Beskriver hur ett bankinstitut upprätthåller överensstämmelsen med granskningskraven hos Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
Statligt byggingenjörsinstitut Beskriver hur ett statligt transportföretag förhindrade att administratörsbehörighet tilldelades automatiskt till icke-auktoriserade användare
Hantering av ingenjörskonsultation och byggnation Beskriver hur ett byggföretag bemötte kraven från SOX-överensstämmelsegranskaren
Institut för finansiella tjänster Beskriver hur ett institut för finansiella tjänster effektivt lyckas efterleva PCI-DSS-regler
Bankinstitut Beskriver hur ett bankinstitut övervakar den interna användaraktiviteten, som inte kan ignoreras vid skydd av bankens data och pengar.
Mediamarknadsundersökningsföretag Beskriver hur ett mediamarknadsundersökningsföretag lyckas bibehålla ISO 27001-certifiering.
Produktdokument  
Produktbroschyr | PDF  
Produktflygblad  
Arkitektur  

Systemkrav

 
Skärmbilder  
Dokument med bästa praxis - PDF  
Justeringshandbok  
Sammanfattningar av lösningar  
Övervakning av priviligerade användare och granskning med EventLog Analyzer (PDF | 2 MB) Sammanfattningen av lösningar beskriver vikten av att övervaka och granska priviligerade användare
Granskning av objektåtkomst förenklad med EventLog Analyzer (PDF | 2 MB) Sammanfattningen av lösningar beskriver vikten av att granska objektåtkomst
Hjälpdokument  
Användarhandbok - PDF | Zip | Visa online Hjälp användare att förstå den fullständiga användbarheten hos EventLog Analyzer
Vanliga frågor och svar Svar på de vanligaste frågorna om EventLog Analyzer
Felsökningstips Här får du tips och lär dig användbara knep vid användning av EventLog Analyzer programmet