EventLog Analyzer

-

Hanteringsverktyg för sysloggar och händelseloggar

Event Log Analyzer 8 Released

Vad är EventLog Analyzer?

Jämför Premium- och Professional-versionerna

EventLog Analyzer är ett webbaserat övervaknings- och hanteringsprogram för händelse- och programloggar som fungerar agentlöst och i realtid. Programvaran för händelselogganalyser samlar, analyserar, rapporter och arkiverar händelseloggar från distribuerade Windows-värdar, SysLoggar från distribuerade Unix-värdar, routrar, switchar och andra SysLog-enheter, programloggar från IIS-webbservrar, IIS FTP-servrar, Apache-webbservrar, skrivarservrar, MS SQL-servrar, Oracle-databasservrar, DHCP Windows- och DHCP Linux-servrar. Programmet eventlog analyzer genererar grafik och rapporter som hjälper till vid analysering av systemproblem med minimal påverkan på nätverksprestandan.

Vilken EventLog Analyzer-utgåva är lämplig för dig?

EventLog Analyzer finns tillgänglig i tre olika utgåvor, vilka möter kraven från små, medelstora och stora företag. Bekanta dig med utgåvorna och välj den som möter dina krav.

Vilka problem löser det?

EventLog Analyzer hjälper till att övervaka interna hot mot företagets IT-resurser och förbättrar företagets säkerhetspolicyn. Analysprogramvaran för händelseloggar genererar rapporter för efterlevnad av olika regler, såsom Payment Card Industry Data Security Standards (PCI-DSS), Federal Information Security Management Act (FISMA), Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Sarbanes-Oxley Act (SOX) och Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) samt arkivloggar i syfte att utföra analyser av nätverks-/efterlevnadsgranskning och forensic. Analysprogramvaran för händelseloggar minskar även tiden för systemdriftstopp och förbättrar företagets nätverksprestanda. Det hjälper systemadministratörer att felsöka problem på värdar, utvalda program och nätverket. Hanteringsprogramvaran för logghändelser hjälper företag att uppfylla värdbaserade SIEM-objektiv (Security Information Event Management).

Vilka funktioner finns det?

Centraliserad hantering av händelseloggar, efterlevnadsrapportering, automatiska varningar, historiska trender, säkerhetsanalyser, värdgruppering, mallar för händelserapporter, anpassningsbara rapportprofiler, schemaläggning av rapporter, flera olika rapportformat.

Vilka plattformar och enheter stöder det?

EventLog Analyzer kan samla in och rapportera om händelseloggar från följande operativsystem, enheter och program: Windows NT/2000/XP/Vista, 2003 och 2008 Servers, Linux - RedHat, Debian, UNIX - Solaris, HP-UX, IBM AS/400, switchar och routrar - Cisco och andra, SNARE för Windows, MS IIS - webbserver, MS IIS - FTP-server, Apache-webbserver, skrivarserver, MS SQL-server, Oracle-databasserver, DHCP - Windows och DHCP - Linux.

Snabböversikt över de övergripande fördelarna – vad gör EventLog Analyzer till det rätta valet?

 • Nätverksvid synlighet och kontroll
 • Hantera följande typer av loggar:
  • Windows-händelseloggar
  • Unix/Linux-sysloggar
  • W3C-loggar
  • SQL Server-granskningsloggar
 • Loggdatainsamling vid en enda central plats
 • Dataintegrering och -normalisering
 • Generera användbara rapporter som har följande syften: Efterlevnad och säkerhet
 • Förkonfigurerade för att möta olika efterlevnadsbehov
 • Stöd för nya efterlevnadsrapporter
 • Schemaläggning och distribution av rapporter
 • Varningar i realtid
 • Kraftfull filtreringskapacitet
 • Automatiskt, flexibelt och skyddat loggdataarkiv
 • Viktiga händelser separerade från en hop av händelser
 • Kontinuerlig övervakning
 • Anpassningsbar lösning för att uppfylla dina krav
 • Övervaka prestandan i ditt nätverk
 • Anpassad kontrollpanelvy för administrativa syften