Exchange Change Audit and Reporting Solution

Översikt

Microsoft Exchange Server är idag i särklass det populäraste programmet för kommunikation, samarbete och e-postmeddelanden!MS Exchange fungerar som hubb för all e-postkommunikation i de flesta företagsmiljöerna som använder Microsoft Active Directory-teknik.Det blir en nödvändighet att ha ett Exchange-rapporteringsverktyg som utrustar Exchange-administratörer med exakta, granulära, omfattande och åtgärdsbara data om alla aspekter i MS Exchange Server.

Viktiga funktioner och rapporter

ManageEngine Exchange Reporter Plus är en webbaserad analys- och rapporteringslösning för Microsoft Exchange Servers.

Exchange Reporter Plus är en omfattande och fullständig MS Exchange-rapporteringsprogramvara som innehåller fler än 100 olika rapporter om alla aspekter av Microsoft Exchange Server-miljön.Utbudet omfattar rapporter av avgörande vikt.

En del av de oumbärliga Exchange-uppgifterna som kan utföras med Exchange Reporter Plus listas nedan.

 • åll jämna steg med ActiveSync-trafiken i organisationen genom att införskaffa omfattande rapporter kringåll jämna steg med ActiveSync-trafiken i organisationen genom att införskaffa omfattande rapporter kring ActiveSync-användning, synkronisera begäranden, policydetaljer, statusinformation och enhetsdetaljer.
 • Spåra inkommande och utgående e-postmeddelanden, övervaka postlådestorlekar och håll skräppost borta från Active Directory- postlådor med postlådetrafik, postlådeinnehåll , och storleksrapporter för postlåda.
 • Håll reda på antalet meddelanden som skickas och tas emot av varje Exchange-server med hjälp av servertrafikrapporter.
 • Övervaka avgörande statistik i publika Exchange Server-mappar med omfattande
  rapporter om publika mappar.
 • Generera rapporter om distributionslistor och visa också trafiken för varje distribution genom att köra rapporten om distributionslistetrafik!

Ändringsgranskning i realtid

Få tillgång till utökad säkerhet och håll dig informera om obehöriga inloggningsförsök till brevlådan eller ändringar som gjorts av brevlådebehörigheter med granskningsrapporter för Exchange-servern.

Med funktionen Exchange Server-granskning kan du,

 • Övervaka användarens inloggningsmönster
 • Fördjupa dig i ändringar i brevlådebehörigheter
 • Få hela listan övervärden för inmatad åtkomstkontroll och före inställningsändringen
 • Håll kontroll på brevlådeegenskapsändringar, såsom kvotändringar, storleksbegränsningsändringar, aktiverade brevlådor, inaktivera och flyttade brevlådor.

Exchange Reporter Plus presenterar dessa rapporter i ett lättförståeligt format som inte ens de mest tekniskt okunniga användarna kommer att ha några problem med att skapa och tolka. Utöver att generera dessa rapporter på ett ögonblick blir det även enklare att exportera dem. Dessa rapporter kan hämtas som .xls-, .csv-, .pdf- och .html-filer för vidare åtgärder. Är du nyfiken på att få veta mer? Prova Exchange Reporter Plus i vår Livedemo

Exchange Reporter Plus - framework & functioning

Data överallt! Alla de data som en Exchange-administratör behöver finns tillgängliga i Microsoft Exchange Server-, Active Directory-, meddelandespårnings- och IIS-loggar. Exchange Reporter Plus går igenom, samlar in och slår samman data från alla dessa källor och lagrar dem i programvarans inbyggda databas (en process som kallas för datainsamling). Vid behov använder Exchange Reporter Plus programmatisk analys för att konvertera dessa data till statistiskt informativa MS Exchange-rapporter!

Teknisk information

Plattformar: Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008.
Leverantörer: Microsoft.
Exchange Server-versioner: Exchange Server 2003, Exchange Server 2007 och Exchange Server 2010.
Teknologier: Microsoft Exchange och Active Directory
/*Banner Starts*/function newbannerCont(){var h =$('.newbnrtxt').height();var wH = $('.bnrcont .bnrImg').height();var h1=Number(wH-h);h2=Number(h1/2);$('.newbnrtxt').css({'top':h2});}