Fonctionnalités

Funktioner i Exchange Reporter Plus

ManageEngine Exchange Reporter Plus boasts of more than 100 different reports - a formidable number when it comes to Exchange Server reporting tools. The reports have been neatly classified based on the different aspects of MS Exchange Server to facilitate easier navigation. These Exchange reports provide an Exchange Administrator with the data that will give a wholesome picture of the Exchange infrastructure in the Active Directory organization.

The classification and the range of reports available under them is nothing short of exhaustive. Given below are a few reports that are of utmost importance for an Exchange Administrator.

Exchange analysrapporter

Upptäck obehöriga inloggningsförsök till postlådan och ändringar som görs av postlådebehörigheterna med en analysfunktion för Exchange-servern! Exchange Reporter Plus går på djupet i händelseloggar för Exchange-servrar och domänkontrollanter för att erbjuda omfattande analysdata i form av rapporter, diagram och vyer.

Exchange ActiveSync-rapporter

Håll jämna steg med ActiveSync-trafiken i organisationen genom att införskaffa omfattande rapporter kring ActiveSync-användning, synkronisera begäranden, policydetaljer, statusinformation och enhetsdetaljer. ActiveSync-rapporterna hjälper dig hantera de många ActiveSync-aktiverade mobila enheterna i Exchange-miljön och granska den mobila enhetstrafiken effektivt.

Rapporter om Outlook-webbåtkomst

OWA har gjort e-post i Exchange globalt tillgängliga på webben, på samma sätt som på ett skrivbord. OWA-rapporterna i Exchange Reporter Plus hjälper till att övervaka aktiviteter i Outlook-webbåtkomst genom att filtrera data efter användare, webbläsare och till och med efter klientens IP-adress!

Rapporter om postlådeegenskaper

Active Directory-postlådor är viktiga delar i en Exchange Server-miljö. Exchange Reporter Plus-postlådeegenskaper ger administratören exakta data om postlådestorlekar, inaktiva och dolda postlådor, postlådetillväxt och alla andra attribut i Exchange-postlådan.

Rapporter om postlådestorlek

Att övervaka postlådestorleken och dess tillväxt är inte längre någon betyngande uppgift. Med rapporterna om Exchange-postlådestorlek får man en snabböversikt över den aktuella postlådestorleken, postlådetillväxten och postlådornas storleksbegränsningar. Det är också möjligt att göra en snabb jämförelse av den aktuella storleken med begränsningskvoten!

Rapporter om postlådeinnehåll

Rapporterna om Exchange Reporter Plus-postlådeinnehåll ger ett omfattande verktyg för Exchange-meddelandespårning. Du kan filtrera ut den genererade rapporten med olika parametrar som inkluderar 1) nyckelord för meddelanden för både ämne och text, 2) e-postbilageegenskaper efter storlek, filnamn och till och med filtillägg och 3) mappegenskaper som storlek och antalet meddelanden. Rapporterna är oerhört användbara vid optimering av resurser och bekämpning av skräppost!

Rapporter om postlådetrafik

Rapporter om postlådetrafik fungerar som en hjälp i Exchange-trafikanalysen genom att spåra trafiken till varje postlåda. Meddelandet kan filtreras både efter avsändare och mottagare, och även efter antalet meddelanden och storleken!

Rapporter om postlådebehörighet

Exchange Reporter Plus rapporter om postlådebehörighet hjälper Exchange-administratören att hantera postlådebehörigheter på ett effektivt sätt. Dessa färdiga rapporter är oumbärliga i strävan att snabbt förstå behörigheter som är associerade med postlådor och användare, och därmed säkerställa säkerheten för postlådeinformation.

Rapport över distributionslistor

Active Directory-e-postlistor är ett fantastiskt sätt att med en och samma gång dela information med alla användare! Exchange Reporter Plus-rapporter ser till att skadliga programvaror inte använder samma medium samt håller reda på varje användares aktivitet med en distributionslista!

Innehållsrapporter om publika mappar

En centraliserad databank kräver noggrann övervakning. Exchange Reporter Plus-rapporter om publika mappar tar hand om det genom att rapportera all viktig statistik i de publika mapparna, från de minsta detaljerna till vilken typ av datanivåer som finns i mapparna!