Resurser

Policydokument  
SIEM policydokument | PDF Beskriver hur SIEM-mål kan uppnås med Firewall Analyzer.
Fallstudier  
Beskriver hur Lake Healths IT-avdelning använde Firewall Analyzer för att effektivt övervaka användningen av internetbandbredden.
Den här fallstudien beskriver hur South Gloucestershire Councils IT-avdelning använde Firewall Analyzer till att stävja spridning av VIRUS i deras nätverk.
Beskriver hur ThyssenKrupp, ett bygg- och anläggningsföretag, skyddade sitt IT-nätverk med hjälp av Firewall Analyzer
Beskriver hur Firewall Analyzer hjälpte en leverantör av telekommunikaton att erbjuda oavbruten service
En beskrivning av hur Firewall Analyzer effektivt uppfyllde behoven hos en leverantör av hanterade säkerhetstjänster.
Produktdokument  
Stödda brandväggar  
Produktbroschyr | PDF  
Produktflygblad  
Arkitektur  
Systemkrav  
Skärmbilder  
Hjälpdokument  
Användarhandbok - PDF | Zip | View Online
Hjälp användare att förstå tipsen och knepen för att använda Firewall Analyzer-programvaran