Firewall Analyzer

-

Programvara för analys av brandväggsloggar

Firewall Analyzer - Programvara för hantering av brandväggsanalys och -konfiguration
Firewall Analyzer - Ändringshantering
Firewall Analyzer - Internetanvändaraktivitet

Firewall Analyzer är en programvara för hantering av logganalys och konfiguration för nätverkssäkerhetsenheter

Bara att implementera själva brandväggen skyddar inte ditt nätverk, utan loggdata från brandväggen måste kontinuerligt övervakas och analyseras. Dina brandväggsloggar innehåller en uppsjöav viktig information. Med dessa loggar kan du upptäcka säkerhetshot, såsom nätverksintrång, virusattacker, DoS-attacker, avvikande beteende, anställdas webbaktiviteter, webbtrafikanalys etc. Dessa loggar ger dig även möjlighet att planera dina bandbreddskrav baserat på bandbreddsanvändningen i brandväggarna. Manuell övervakning och analys av dessa loggar är dock en tidskrävande, komplex uppgift och där finns även utrymme för mänskliga fel.

Firewall Analyzer är en agentfri programvara för hantering av logganalys och konfiguration för nätverkssäkerhetsenheter. Den här produkten för logganalys av brandväggar används för övervakning och analysering av säkerheten vi slutpunkten, ändringshantering, övervakning av personalens internetanvändning, bandbreddsövervakning, kapacitetsplanering, policyupprätthållning och rapportering om säkerhet och efterlevnad. Firewall Analyzer är leverantörsfritt och har stöd för nästan alla brandväggar med öppen källkod och kommersiella nätverksbrandväggar (Check Point, Cisco, Juniper, Fortinet, Snort, Squid Project, SonicWALL, Palo Alto etc…), IDS/IPS, VPN, proxyn och relaterade säkerhetsenheter. Riktad till nätverkssäkerhetsadministratörer och MSSP:n som centralt vill samla in, arkivera och analysera säkerhetsenhetsloggar samt generera slutrapporter.

Fullständig lista över enheter som stöds

Vilka problem löser det?

...fler lösta problem

Släpp loss det verkliga värdet i dina nätverkssäkerhetsenheter

Efterlevnadskrav för brandväggar

Uppfyll säkerhetsgransknings- och efterlevnadskraven

Ändringshantering för brandväggskonfiguration

Ändringshantering för brandväggskonfiguration

Övervaka anställdas internetanvändning

Övervakning av företagsanvändarnas internetanvändning

Övervakning av internetbandbredd - realtid

Övervakning av nätverkstrafik och internetbandbredd

 • Övervaka nätverkstrafik och få omedelbara meddelanden om plötsliga toppar i bandbredden
 • Få rapporter om live bandbreddsanvändning samt detaljerade rapporter om vilka användare, vilken protokollgrupp och vilken nätverksaktivitet använder bandbredden
Externa hot mot nätverkssäkerheten

Hantering av nätverkssäkerhet

Hantering av brandväggsregler

Hantering av brandväggsregler

Analys av säkerhetsgranskningar och -konfigurationer

Realtidsövervakning av VPN och proxyserver

 • Få information om aktiva VPN-användare, användarspecifik och användargruppsspecifik VPN-användning, sessioner och använd bandbredd
 • Övervaka den utgående trafiken via proxy, få information om användare som genererar trafik, vilka webbplatser som besökts och hur mycket bandbredd som använts
Krav för forensikundersökning

Utför nätverksforensik
Granskningar

Programrapporter

Programrapporter

 • rapporter om program (såsom Skype, Yahoo Messenger etc…) som användare anslutit till via Fortigate-, Check Point- och SonicWALL-enheter
NetFlow IPFIX-support

Flödesdataanalyssupport

Jämförelse av funktioner i olika versioner

Samtliga funktioner


Varför ska jag välja Firewall Analyzer?

Släpp loss det verkliga värdet i dina säkerhetsenheter

 • Har stöd för ett brett utbud av kringliggande säkerhetsenhetsloggar, som inkluderar
  brandväggar, VPN, IDS/IPS och proxyservrar
 • Erbjuder ett brett utbud av rapporter för extern övervakning, ändringshantering och regelefterlevnad

Attraktiv TCO och snabb ROI

 • Ingen ytterligare maskinvara krävs, låga startkostnader och lågt underhåll, inklusive prenumerationsmodell, säkerställer låg TCO
 • Konkurrenskraftigt pris. Snabb implementering, omedelbara resultat, minskade IT-overheadkostnader säkerställer snabb ROI

Uppfyll dynamiska affärsbehov snabbt

 • Transformerar kringliggande säkerhetsenhetsloggar snabbt till information som du kan använda för att vidta åtgärder
 • Genererar rapporter i användarvänliga format, såsom PDF och CSV

Förbättrad produktivitet för IT/MSSP

 • Från produktimplementering till
  rapportgenerering på några få minuter!
 • Realtidsvarningar om säkerhetshändelser gör det möjligt för IT att omedelbart svara på säkerhetshot

Kundens röst