Supporthantering

Lösningar för hantering av din IT-support, kundsupport och IT-tillgångscykel

EventLog Analyzer

ITIL-förberedd support

ServiceDesk Plus

 • Webbaserad IT-supportprogramvara med integrerad tillgångs- och projektadministration byggd på ITIL-ramverket
 • Används av mer än 85 000 företag
 • Tillgängligt på 29 olika språk
 • Med på listan i Gartner Magic Quadrant for ITSSM Tools 2013
Firewall Analyzer

Fullständig support för leverantörer av administrerade tjänster

ServiceDesk Plus MSP

 • Webbaserad ITIL-förberedd IT-supportprogramvara med integrerad tillgångs- och projektadministration byggd för MSP
 • Fakturera varje klient effektivt och exakt
 • Märk om varje konto separat
Password Manager Pro

Kundsupport och supporthantering

SupportCenter Plus

 • Webbaserad programvara för kundsupport
 • Hantera kundbiljetter, konto och kontaktinformation
 • Sök och hantera kundens -e-postmeddelanden effektivt som felärenden med ett stabilt system för e-posthantering.
 • Hantera flera serviceavtal och relaterade supportplaner för att betjäna kunderna i tid och fakturera därefter.
 • Hantera flera serviceavtal och relaterade supportplaner för att betjäna kunderna i tid och fakturera därefter.
Security Manager Plus

Hantering av livscykeln för tillgångar

AssetExplorer

 • Upptäck och övervaka alla dina IT-tillgångar (hård- och mjukvara) från en platspatchhantering
 • Fatta välgrundade beslut kring planering och inköp
 • Känn till den totala kostnaden för ägande av en tillgång
 • Garantera efterlevnad av programvarulicensen
 • Hantera den fullständiga IT-tillgångslivscykeln
 • Maximera fördelarna med tillgångarna
ADAudit Plus

Samarbeta i realtid

Social IT Plus

 • Privata grupper bidrar till att hålla diskussioner kring ett projekt inom projektgruppen
 • Ägaren av gruppen kan bjuda in så många personer han/hon vill att ansluta sig till gruppen
 • Social IT Plus erbjuder offentliga API för integration med IT-hanteringslösningar
 • Händelser, förfallna biljetter, rapporter och annan verktygsinformation för IT-hantering publiceras automatiskt på Social IT Plus-väggen via API
 • Med Social IT Plus kan du dela länkar och bifoga videor, artiklar och bilder till valfri diskussion