IT360

 -

Integrerad IT-hanteringslösning

IT-hantering

Rasera silona och göra det möjligt för IT att...

Få klarhet med en kontrollpanelvy över IT
och dess påverkan på företaget

Integrerad IT-hantering – iPad

60 000 kunder litar på oss, vilket också du kan göra...

 

KundrösterMed IT360 gick vi över från flera IT-verktyg till en integrerad, end-to-end övervakningslösning. En enskild konsol ger oss en enhetlig vy över hela vår IT-infrastruktur. Den ger oss även företagsinsikten vi behöver för att kunna fatta korrekta beslut och rapportera tillbaka till våra kunder. Flexibiliteten och lättheten implementeringen av IT360 tar oss ut på marknaden snabbare samtidigt som vi får en lägre totalkostnad för ägarskap.Kundröster

- Senthil Manimuthu, Executive Director of IT,
Infrastructure, PMSI

Vad är IT360?

IT360 är en integrerad IT-hanteringslösning av ManageEngine som är utformad för att övervaka och hantera IT-infrastruktur för medelstora och stora företag. ManageEngine IT360 lägger till en företagskontext till övervakning av IT-resurser och hjälper därmed olika intressenter att förstå avbrottens effekt på företaget.

En lättanvänd webbkonsol guidar användaren till att övervaka tillgängligheten och prestandan hos nätverket, serverar och program. Den inbyggda ITIL-färdiga Service Desk hjälper till att minska komplexiteten hos arbetsflöden i produktion och för det enkelt för IT-administratören att på ett effektivt sätt exekvera IT-åtgärder.

Integrerad IT-prestandahantering
för bättre IT-åtgärder

Hantering av företagstjänster som hjälper företagschefer

  • Hantering av nätverksprestanda (tillgänglighet, prestanda, trafikanalys)
  • Hantering av system- och databasprestanda
  • Övervaka viktiga prestandaindikatorer
  • Trendanalys och rapportering
  • Kapacitetsplanering
  • Övervakning av slutanvändarupplevelse
  • Övervaka viktiga företagsmetrik
  • IT-servicedesk med stöd för ITIL
  • Servicenivåhantering
  • Hantering av IT-tillgångar

Med färdig support för övervakning av nätverk, servrar, databaser och program kan ManageEngine IT360 ge ditt IT-team ett enskilt fönster från vilket de kan snabbt felsöka prestandaproblem. Den integrerade servicedesken med stöd för ärendehantering, problemhantering, ändringshantering, kunskapsdatabas, automatiserad felärendehantering etc. gör arbetsflöden i produktionen enklare, vilket genererar effektiv användning av IT-personalen.

Betrodd av