Mobila applikationer från ManageEngine

En enhetlig lösning för hantering av mobil enhet

EventLog Analyzer

Lösningar med hantering av mobila enheter

Desktop Central

  • Konfigurera principer och profiler för åtkomst till företagsresurser
  • Hantera mobila tillgångar och sök enhetsrelaterad information
  • Hantera programdistribution och rapportering
  • Utför fjärrlås och datarensning
Firewall Analyzer

Hantering av mobila enheter för leverantörer av hanterade tjänster

Desktop Central MSP

  • Konfigurera, hantera och säkra mobila enheter
  • Skanna och sök antalet mobila tillgångar
  • Hantera och distribuera appar internt och kommersiellt
  • Utför fjärrlås och datarensning
  • Generera förberedda rapporter