Bandwidth Monitoring & Traffic Analysis
Varför NetFlow Analyzer?

NetFlow Analyzer, ett fullständigt verktyg för trafikanalys, utnyttjar flödestekniker för att tillhandahålla realtidssynlighet i nätverkets bandbreddsprestanda. NetFlow Analyzer, främst ett verktyg för bandbreddsövervakning, har optimerat tusentals nätverk runtom i världen genom att ge en holistisk vy över deras nätverksbandbredd och trafikmönster. NetFlow Analyzer är en enhetlig lösning som samlar in, analyserar och rapporterar om vad din nätverksbandbredd används till och av vem. NetFlow Analyzer är den tillförlitliga partnern i optimering av bandbreddsanvändning i över en miljon gränssnitt världen över, förutom att den utför nätverksforensik och nätverkstrafikanalyser.

Gå till botten av trafikanalysen med NetFlow
 
 • Upptäck och klassificera program som inte tillhör standarduppsättningen och som använder för mycket av bandbredden med NetFlow Analyzer.
 • Undersök ett specifikt routergränssnitt och identifiera programtypen och dess associerade trafik.
 • NetFlow Analyzer utnyttjar Cisco NBAR för att ge dig fördjupad synlighet i nivå-7-trafik och för att känna igen program som använder dynamiska portnummer eller döljer sig bakom välkända portar.
 • Fatta informerade beslut om din bandbreddstillväxt med hjälp av kapacitetsplaneringsrapporter
 • Mät din bandbreddstillväxt över under en tidsperiod med långsiktig rapportering
 • Aktuella trender under utökade historiska perioder.
 • Generera fakturering på begäran för redovisning och för avdelningsåterkrav.
 
 • Analysera IP-tjänstenivåer för nätverksbaserade program och -tjänster med hjälp av NetFlow Analyzer IP SLA-övervakare.
 • Säkerställ en hög nivå av data - och röstkommunikation med hjälp av Cisco IP SLA-teknik.
 • Håll koll på central prestandametrik i röst - och datatrafik.
 • Samla in och analysera flöden från centrala enheter som Cisco, 3COM, Juniper, Foundry Networks, Hewlett-Packard, extreme och andra ledande leverantörer
 • Rapporter om alla ledande flödesformat som NetFlow, sFlow, cflow, J-Flow, FNF, IPFIX, NetStream, Appflow etc.
 
Jämförelse av NetFlow Analyzer-versioner

Planer och funktioner Essential Edition Distributed Edition

Trafikrapporter i realtid tick tick

Tröskelbaserade varningar tick tick

Gränssnitt upp till 250 över 250Upp till 250Över 250

Kapacitetsplanering Tillägg tick

Fakturering Tillägg tick

NBAR-övervakning Tillägg tick

CBQoS-övervakning Tillägg tick

Modul för avancerad säkerhetsanalys Tillägg tick

IP SLA monitoring Tillägg tick

IP SLA-övervakningstillägg Tillägg tick