Active Directory - Hantering och rapportering

NetFlow Analyzer, ett fullständigt verktyg för trafikanalys, utnyttjar flödestekniker för att tillhandahålla realtidssynlighet i nätverkets bandbreddsprestanda. NetFlow Analyzer, främst ett verktyg för bandbreddsövervakning, har optimerat tusentals nätverk runtom i världen genom att ge en holistisk vy över deras nätverksbandbredd och trafikmönster.

NetFlow Analyzer är en enhetlig lösning som samlar in, analyserar och rapporterar om vad din nätverksbandbredd används till och av vem. NetFlow Analyzer är den tillförlitliga partnern i optimering av bandbredsanvändning i över en miljon gränssnitt världen över, förutom att den utför nätverksforensik och nätverkstrafikanalyser.

 
Gå till botten med trafikanalyser med NetFlow Analyzer
 

Bandbreddsövervakning och trafikanalys

Nätverksforensik och säkerhetsanalyser

Intelligent programövervakning

 • Upptäck och klassificera program som inte tillhör standarduppsättningen och som använder för mycket av bandbredden med NetFlow Analyzer.
 • Undersök ett specifikt routergränssnitt och identifiera programtypen och dess associerade trafik.
 • NetFlow Analyzer utnyttjar Cisco NBAR för att ge dig fördjupad synlighet i nivå-7-trafik och för att känna igen program som använder dynamiska portnummer eller döljer sig bakom välkända portar.

Validera QoS-policyn med Cisco CBQoS

 • Prioritera företagskritiska program och säkerställ korrektheten för QoS-policyn som tillämpas med hjälp av Cisco CBQoS.
 • Validera effektiviteten hos CBQoS-policyn som tillämpas med rapporter om trafik före och efter tillämpningen av policyn, klassvisa drops och köbildning av information per klass.
 • Uppnå djup insyn via underordnade policyn och "match-statement"-rapportering.

Övervaka röst och data effektivt

 • Analysera IP-tjänstenivåer för nätverksbaserade program och -tjänster med hjälp av NetFlow Analyzer IP SLA-övervakare.
 • Säkerställ en hög nivå av data- och röstkommunikation med hjälp av Cisco IP SLA-teknik.
 • Håll koll på central prestandametrik i röst- och datatrafik.

Kapacitetsplanering och fakturering

 • Fatta informerade beslut om din bandbreddstillväxt med hjälp av kapacitetsplaneringsrapporter
 • Mät din bandbreddstillväxt över under en tidsperiod med långsiktig rapportering
 • Aktuella trender under utökade historiska perioder.
 • Generera fakturering på begäran för redovisning och för avdelningsåterkrav.

Stöd för flera leverantörer ch flödesteknik

 • Samla in och analysera flöden från centrala enheter som Cisco, 3COM, Juniper, Foundry Networks, Hewlett-Packard, extreme och andra ledande leverantörer
 • Rapporter om alla ledande flödesformat som NetFlow, sFlow , cflow, J-Flow , FNF, IPFIX, NetStream, Appflow etc.
 
Kunden har ordet
 

"NetFlow Analyzer har hjälpt oss att minska tiden det tar att isolera och
hantera hot, såsom maskar och virusangrepp. Den har även hjälpt oss att snabbare lösa nätverksincidenter och utföra bättre kapacitetsplanering."

Fred Hassard, Sr. Network Engineer, Adventist Health
 
Kunden har ordet
 

"NetFlow Analyzer har hjälpt oss att minska tiden det tar att isolera och
hantera hot, såsom maskar och virusangrepp. Den har även hjälpt oss att snabbare lösa nätverksincidenter och utföra bättre kapacitetsplanering."

Fred Hassard, Sr. Network Engineer, Adventist Health