Funktioner

Uppnå insynen du behöver för att hantera ditt nätverk

Visualisera och lös WAN/ routerproblem. Övervaka router och gränssnitt, bandbredd, WAN-länkar avseende tillgänglighet och prestanda.

 Mer info

Övervakar proaktivt VoIP-samtalskvaliteten över WAN-infrastruktur och felsök svag VoIP-prestanda.

 Mer info

Automatisk L1/L2 nätverksmappning för att visualisera och fastställa nätverksavbrott och prestandaförsämring.

 Mer info

Övervakar WAN-länktillgänglighet kontinuerligt, liksom latens och prestandaleverans för Cisco IP SLA-teknik.

 Mer info

Automatisera policybaserad förändring, konfiguration och efterlevnad för dina nätverksenheter över ditt IT-system.

 Mer info

Flödesbaserad nätverkstrafikanalys för att övervaka exakt hur din bandbredd utnyttjas av användare, applikationer etc.

 Mer info
Övervaka servrar över flera leverantörers operativsystem

Övervaka både fysiska och virtuella servrar över flera leverantörers OS, såsom Windows, Linux, Solaris, Unix, VMware etc.

 Mer info

Djupgående, agentfri övervakning av VMware-virtualiserade servrar med över 70 VMware-prestandamonitorer.

 Mer info

Använder WMI-uppgifter för att övervaka Microsoft hyper-v-värdar och gästprestanda på djupet i över 40 djupmätningar.

 Mer info

Övervaka och hantera värd, VM:er och lagringsplatser för Citrix XenServer och få den insyn i prestandan som krävs.

 Mer info

Övervaka och hantera processer som körs på upptäckta enheter via SNMP/WMI/ CLI.

 Mer info

OpManager använder protokoll, såsom SNMP, WMI eller CLI för att övervaka systemresurser och samla in prestandainformation

 Mer info
Diğer Özellikler »
Övervaka applikationsprestandan

OpManager associerar automatiskt Active Directory-monitorer med servern och startar övervakning och prestandafunktion.

 Mer info

Övervaka MS SQL-servrarna 24x7 för att säkerställa att dina företagskritiska tillämpningar utförs på ett effektivt sätt.

 Mer info

Hjälper dig att få kunskap om hälsan hos dina exchange-servrar, upptäcka exchange-problem, fastställa fel, minimera driftsstopp etc.

 Mer info

Hjälper dig att bygga upp eller konsolidera IT-övervakningsskript för en enkel nätverkshanteringskonsol.

 Mer info

övervaka webbplatsen 24 X 7 avseende tillgänglighet och prestanda och minimera riskerna för stora driftsstopp och förlorade intäkter.

 Mer info

Övervaka textloggfiler för uppgiftskritiska program i realtid med OpManagers agentbaserade loggfilsövervakare.

 Mer info
Diğer Özellikler »
Var den första att få meddelanden, att utvärdera och agera

Hantering av fel och prestanda

Insamling av OpManagers nätverksövervakningsverktyg som hjälper dig utföra första och andra nivåns felsökningsuppgifter.

 Mer info

Orkestrera och automatisera första nivåns nätverksfelsökningssteg och pågående underhållsuppgifter med enkelhet.

 Mer info

En robust regelbaserad trap-bearbetningsmotor som stöder hantering av omkring 300 SNMP-traps per sekund.

 Mer info

Centraliserad händelseloggövervakning för att övervaka kritiska säkerhetsloggar över alla Windows-servrar och datorer i nätverket.

 Mer info

Regelbaserad metod för syslog-övervakning, för att läsa inkommande sysloggar och associeringsmeddelanden för dessa sysloggar.

 Mer info

Analysera nätverkstillgängligheten, användningstrender och prestandaanalyser för mer än 100 hyllklara och inställningsbara rapporter.

 Mer info
Diğer Özellikler »
Hantera din datacenterinfrastruktur

Skapar en exakt kopia på ditt datacenter i 3D med alla hyllor. Erbjuder enhetsstatus i realtid.

 Mer info

Proaktiv övervakning av IT-system, såsom routrar, omkopplare, servrar (fysiska och virtuella), lastbalansering och mycket mera.

 Mer info

En integrerad datacenterövervakning som hjälper dig att proaktivt övervaka servrar, applikationer och bandbredd från en enkel webbkonsol.

 Mer info
Diğer Özellikler »
Skala över 1 miljon gränssnitt och säkerställ hög tillgänglighet

Designad för stora företag. Stöder övervakning av 1 000 000 gränssnitt eller 50 000 enheter från en server.

 Mer info

Erbjuder en enhetlig nätverksövervakningskonsol för distribuerad infrastruktur. Skalar över 100 000 gränssnitt eller 10 000 enheter

 Mer info

Probe-Central-arkitekturen gör det möjligt att skala hur och när ett företag växer och expanderar.

 Mer info

En säker och robust kommunikation mellan den centrala servern och den underordnade distribueras på fjärrplatserna.

 Mer info

Modulen för rotorsaksanalys erbjuder insyn i realtid för de senaste händelserna och hjälper dig att identifiera nätverksfelen snabbt.

 Mer info

Erbjuder djupgående insyn i dina tillgångar som finns i IT-miljön. Hjälper dig att säkerställa driftstid och tjänstetillgång.

 Mer info
Diğer Özellikler »
Kom enkelt igång med installations- och inställningsverktyg

Upplev den nya, förbättrade nätverksupptäcktsmotorn som är 5x snabbare. Upptäcker över 15 000 gränssnitt på en minut.

 Mer info

Öka enhetens konfigurationshastighet genom att automatiskt associera prestandamonitorer, meddelandeprofiler med mera under den initiala upptäckten.

 Mer info

'Enhetsmallar' innehåller en fördefinierad uppsättning övervakningsparametrar och intervaller för en viss enhetstyp.

 Mer info
Diğer Özellikler »