Nätverksprestandahantering

Lösningar för hantering av alla delar av nätverksprestandan

EventLog Analyzer

Hantering av nätverk och datacenterinfrastruktur

OpManager

 • Programvara för hantering av nätverks- och datacenterinfrastruktur för större företag, tjänsteleverantörer och SME:er
 • Automatiserade arbetsflöden, intelligenta varningsmotorer, konfigurerbara upptäcktsregler och utbyggbara mallar
 • Plugin-program för nätverksändring och konfigurationshantering, IP-adresshantering samt nätverk, program, databas, virtualisering och NetFlow-baserad bandbreddsövervakning
 • Användarvänligt gränssnitt som gör att du kommer igång snabbt
Firewall Analyzer

Nätverkstrafikanalys och bandbreddshantering

NetFlow Analyzer

 • Trafik- och säkerhetsanalys och bandbreddsövervakningsverktyg erbjuder översikt i realtid över nätverksbandbreddens prestanda
 • Samlar in och analyserar information om vem som använder nätverksbandbredden och vad den används för
 • Möjliggör tidig detektering och snabbare felsökning av långsamma nätverk, QoS- och SLA-fel, säkerhetsavvikelser med mera
 • Stöder Ciscos tekniker och är Cisco-kompatibel (NetFlow, IP SLA, WAAS och Medianet)
Password Manager Pro

Hantering av nätverkskonfiguration

DeviceExpert

 • Webbaserad lösning med nätverksändring för flera leverantörer, konfiguration och efterlevnadshantering (NCCM)
 • NCCM-tjänster för växlingar, routrar, brandväggar och andra nätverksenheter
 • Integrerad lösning för automatisering och kontroll av hela livscykeln för enhetskonfigurationshantering
 • Enkel, centraliserad GUI för hantering av konfigurationer, ändringskontroll, efterlevnadsgaranti och uppgiftsautomatisering
Security Manager Plus

Automatiserad Layer 2-upptäckt och mappning

TopoMapper Plus

 • Automatiserad Layer 2-nätverksupptäckt och mappning
 • Gör det möjligt för nätverks- och datacenteradministratörer att synliggöra sin kompletta nätverksinfrastruktur med en live-nätverkskarta
 • Upptäcker automatiskt kartor, rapportservrar, stationära datorer, virtuella enheter, brandväggar och andra nätverksenheter
 • Håller kartan aktuell och uppdaterad med periodiska nätverksupptäcktsalternativ
 • Exporterar nätverkskartor till PDF för bekväm delning med peer-enheter
ADAudit Plus

Växlingsport och IP-adresshantering

OpUtils

 • Upptäcker, skannar och hanterar IP-adresser i ett företagsnätverk
 • Mappar varje växlingsport till dess anslutna enhet, på dess fysiska plats
 • Identifierar och blockerar icke-registrerade system och enheter innan de penetrerar nätverket
 • Säkerhetskopierar start- och körtidskonfigurationsfiler för Cisco-routrar och switchar
 • Övervakar och analyserar nätverksbandbreddsanvändningen i realtid för nätverket för valfri SNMP-enhet
Exchange Reporter Plus

Övervaka och hantera Cisco UCS

CI Manager Plus

 • Upptäcker alla Cisco Unified Computing Systems (UCSes) och deras komponenter i datacentret och övervakar dem dygnet runt, alla veckans dagar
 • Levererar Cisco UCS XML API för att övervaka UCS och skicka meddelanden via e-post och SMS vid eventuella fel
 • Erbjuder en användarvänlig webbklient som innehåller all grundläggande enhetsinformation i instrumentpaneler och widgetar
 • Genererar en 2D-karta över UCS-arkitekturen för att bidra till att visualisera relationen förälder-barn för alla enheter i systemet
 • Erbjuder en 3D UCS-skapare som hjälper administratörer skapa exakta kopior av sina UCS-infrastrukturer i 3D
ADManager Plus

Programvara för 3D visuell övervakning för datacenter

RackBuilder Plus

 • Bygg upp en exakt 3D-kopia av ett datacenter, komplett med hyllor, golv och enheter
 • Hantera anläggningarna och upptäck hur mycket ledigt utrymmet det finns för varje expansion
 • Migrera data från Device42 och RackTables
 • Övervaka datacenterenheter i realtid