Password Manager Pro

-

Programvara för hantering av lösenord

Password Manager Pro - Programvara för lösenordshantering för företag

Privileged Password Manager för företag

Password Manager Pro är en säker bank för lagring och hantering av delad känslig information, såsom lösenord, dokument och digitala identiteter i företag. Fördelarna med att implementera Password Manager Pro inkluderar:

 • Eliminera behovet av att komma ihåg flera lösenord och säkerhetsrisker genom att implementera en säker, centraliserad bank för lösenordslagring och -åtkomst.
 • Förbättra IT-produktiviteten många gånger om genom att automatisera frekventa lösenordsbyten som krävs i viktiga system
 • Etablera förebyggande och uppsökande säkerhetskontroller med arbetsflöden för godkännande och realtidsvarningar om lösenordsåtkomst
 • Uppfylla säkerhetsgranskningar och regelefterlevnader, såsom SOX, HIPAA och PCI

penetration-test

Vilka problem löser Password Manager Pro?

Om du är IT-administratör och har ansvar för säker hantering av IT-infrastrukturen, kan du kontrollera din egen situation:

 • Drunknar du i en hög av priviligerade lösenord? Lagrar du administrativa lösenord i kalkylblad och flata filer?
 • Tycker du att det är svårt att spåra vem som har åtkomst till vilket konto?
 • Loggar du mödosamt in i varje program separat för att periodvis ändra lösenord?

Om ja, så behöver du verkligen Password Manager Pro!

Administrativa/Privilegierade lösenord finns i överflöd i företag. Servrar, databaser, switchar, routrar, brandväggar och all annan program- eller maskinvara kan alla ha lika många administrativa lösenord. Dessa lösenord lagras osäkert i kalkylblad, textfiler och till och med utskrivna, och delas av en grupp av administratörer.

Detta traditionella förfaringssätt för med sig ett antal risker, såsom:

 • Osäker lagring av lösenord inbjuder till säkerhetsbrister
 • Icke-kontrollerade privilegier för superanvändare
 • Ingen rollbaserad åtkomstkontroll; interna kontroller blir svaga
 • Ansvarsbrist för åtgärder
 • Inget genomförande av standardiserad praxis/policy för lösenord
 • Ingen centraliserad kontroll

Password Manager Pro löser alla dessa problem genom att erbjuda ett säkert system för lagring, administration och delning av lösenord.

Höjdpunkter i Password Manager Pro

Centraliserat lösenordsvalv
Centraliserat lösenordsvalv Lagra företagets samtliga lösenord - priviligerade konton, delade konton, brandväggskonton och andra konton i den säkra, centraliserade banken
Hantering av delade administrativa lösenord
Hantering av delade administrativa lösenord Hantera delade konton, såsom Administratör på Windows, root på Unix/Linux, aktiver på Cisco, sa på SQL och andra, på ett säkert sätt
Lösenordshantering för program till program
Lösenordshantering för program till program Alla program och skript can ställa förfrågan till PMP och hämta lösenord för att ansluta till andra program eller databaser och med detta eliminera hårdkodade lösenord
Active Directory/LDAP-integration
Active Directory/LDAP-integration Importera användare/användargrupper från Windows Active Directory eller LDAP och utnyttja även autentiseringsmekanismen
Äganderätt för och delning av lösenord
Äganderätt för och delning av lösenord Väldefinierad äganderätt för lösenorden som lagras i det centraliserade valvet. Möjlighet till selektiv delning av lösenord vid behov
Rollbaserad åtkomstkontroll
Rollbaserad åtkomstkontroll Exakta restriktioner för hantering av resurser och lösenord som lagras i PMP. Restriktionerna genomförs baserat på fördefinierade användarroller
Arbetsflöde för kontroll av lösenordsåtkomst
Arbetsflöde för kontroll av lösenordsåtkomst Kontroll för förfrågningsrelease för lösenordshämtning. Möjlighet till att utfärda tidsbegränsad åtkomst, exklusiva privilegier och samtidig kontroll
Automatisk inloggning till målsystem, webbplatser
Automatisk inloggning till målsystem Automatisk inloggning till målsystem, webbplatser och program direkt från PMP-webbgränssnittet utan kopiering och inklistrande av lösenord
Automatiserad lösenordsåterställning
Automatiserad lösenordsåterställning Återställ lösenord för fjärresurser från Password Manager Pro-webbgränssnittet vid behov, eller automatiskt via schemalagda åtgärder
Meddelanden i realtid om lösenordsåtkomst
Meddelanden i realtid om lösenordsåtkomst Varningar i realtid vid uppkomsten av olika lösenordshändelser, vilket möjliggör integration med lösningar för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM)
Omfattande revisionsspår och rapportering
Omfattande granskningsspår Fullständigt register över 'vem', 'vad' och 'när' gällande lösenordsåtkomst. Intuitiva rapporter om hela scenariot för lösenordshantering i företaget
PCI DSS-efterlevnadsrapportering
PCI DSS-efterlevnadsrapportering Rapporter om överträdelser gällande användningen och hanteringen av priviligerade lösenord baserat på PCI-DSS-kraven.
Tvådelad autentisering
Tvådelad autentisering Genomförande av två successiva nivåer av autentisering för inloggning i PMP. Normal autentisering är den första nivån. Olika alternativ för den andra nivån
Arkitektur för hög tillgänglighet
Arkitektur för hög tillgänglighet Oavbruten åtkomst till företagets lösenord via användningen av redundanta servrar och databasinstanser. (En enskild licens för Premium-utgåva är tillräcklig för hög tillgänglighet.)
 • Användarberättelser
 • Kundernas röst
 • Allianser
 • Produktrecensioner
 • Tidningsartiklar

"Den automatiserade, policydrivna lösenordshanteringen som tillhandahålls av Password Manager Pro har fått oss att förstå hur ineffektivt och osäkert det traditionella tillvägagångssättet med "lagring i Excel-kalkylblad" var. Att använda Password Manager Pro är sannerligen bästa praxis för oss."

Stefan Stefansson
Nova, Iceland
ManageEngine startat ett partnerskap med PhoneFactor, den ledande globala leverantören av telefonbaserade, tvåvägsautentisering, för att tillhandahålla enkel tvåvägssäkerhet för Password Manager Pro. ManageEngine är en PhoneFactor Alliance-partner och erbjuder sömlös integration med PhoneFactors autentiseringstjänster.
Teknikpartner

ManageEngine har format ett tekniskt partnerskap för interoperabilitet med RSA, säkerhetsdivisionen för EMC (NYSE: EMC), och har uppnått RSA Secured®-certifiering. Password Manager Pro är tekniskt kompatibelt med RSA SecurID® autentiserngssystem i två nivåer.

Teknikpartner

SC Magazine, världens äldsta månatliga publikation som fokuserar på informationssäkerhet, utvärderade Password Manager Pro som en del i ett grupptest av olika lösningar för lösenordshantering under åren 2008 och 2009. Fullständiga rapporter:

Artiklar om lösenordshantering skrivna av Password Manager Pro-analytiker i olika tidningar:

Vilka plattformar stöder Password Manager Pro?

Plattformar (för lösenordsåterställning): Windows, Windows Domain, Linux, IBM AIX, HP UNIX, Solaris, Mac OS, VMWare ESXi, MS SQL server, MySQL Server, Oracle DB Server, Sybase ASE, LDAP Server, HP iLO, HP ProCurve-enheter och Cisco-enheter (IOS, CatOS, PIX), Juniper Netscreen-enheter
Plattformar (för produktinstallation): Windows, Linux

Vilka licensieringsalternativ finns det för Password Manager Pro?

Det finns tre licensieringstyper:

 • Hämtning av utvärderingsversion giltig i 30 dagar med stöd för maximalt två administratörer
 • Den kostnadsfria utgåvan av den licensierade programvaran ger dig möjlighet att ha en administratör och hantera upp till 10 resurser. Permanent giltig.
 • Registerad version - Licensieringen baseras på två faktorer:
 1. Antalet administratörer
 2. Typ av utgåva - Standard eller Premium

Obs!

 • Password Manager Pro levereras med fyra användarroller - Administratör, Lösenordsadministratör, Lösenordsanvändare och Lösenordsrevisor. Termen administratör avser både administratörer och lösenordsadministratörer. Detta innebär att licensieringen begränsar antalet administratörer OCH lösenordsadministratörer. Det finns ingen begränsning på antalet lösenordsanvändare eller lösenordsrevisorer. För mer information om de fyra användarrollerna kan du läsa det här avsnittet i vår hjälpdokumentation.
 • Standardutgåva - Om du vill ha en säker lösenordsbank att lagra dina lösenord i och selektivt dela dem mellan företagsanvändare är standardutgåvan perfekt för dig.
 • Premium -utgåvan - Om du förutom möjligheten att lagra och dela lösenord vill ha funktioner för lösenordshantering på företagsnivå, såsom fjärrsynkronisering av lösenord, meddelanden och varningar om lösenord, program till program-lösenordshantering, rapporter, hög tillgänglighet och annat, så är Premium-utgåvan det bästa valet för dig.

Matrisfunktion för lösenordshantering - Standardutgåvan vs. Premium-utgåvan

Standardutgåvan Premium-utgåvan
 • Hantering av användare/användargrupper
 • Lösenordsbank
 • Lösenordspolicyn
 • Delning och hantering av lösenord
 • Nästlade resursgrupper
 • Revision/revisionsmeddelanden
 • AD/LDAP-integration
 • Smart Card-autentisering
 • Automatisk inloggningshjälp
 • Offlineåtkomst
 • Ändringslyssnare för lösenord
 • Säkerhetskopiering och katastrofåterställning

 • Samtliga funktioner i standardutgåvan
 • Varningar och meddelanden för lösenord
 • Fjärråterställning av lösenord (på begäran, schemalagda och regelbaserade)
  - för Windows, Windows Domain, Windows Service Accounts, Windows Scheduled Accounts, Flavours i UNIX och Linux, Cisco, HP ProCurve och Juniper Netscreen-enheter, MS SQL Server, MySQL Server, Oracle DB Server och Sybase ASE, LDAP Server
 • Omedelbar verifiering av lösenord för synkronisering med fjärrsystem
 • Arbetsflöde för kontroll av lösenordsåtkomst
 • Rapporter
 • Lösenordshantering för program till program
 • Tvådelad autentisering
 • Hög tillgänglighet
 
Kunden har ordet
 

"Password Manager Pro är ett utomordentligt val för lösenordshantering.
Programmet är tillförlitligt, pålitligt och supporten är helt fantastisk. Jag känner mig trygg med säkerheten som programmet erbjuder, och detta till en bråkdel av kostnaden för andra alternativ."

Don Garvey, Director of Operations BlueVault, USA.