Enterprise Password Management Software

Privileged Password Manager för företag

Password Manager Pro är en säker bank för lagring och hantering av delad känslig information, såsom lösenord, dokument och digitala identiteter i företag. Fördelarna med att implementera Password Manager Pro inkluderar:

  • Eliminera behovet av att komma ihåg flera lösenord och säkerhetsrisker genom att implementera en säker, centraliserad bank för lösenordslagring och -åtkomst.
  • Förbättra IT-produktiviteten många gånger om genom att automatisera frekventa lösenordsbyten som krävs i viktiga system
  • Etablera förebyggande och uppsökande säkerhetskontroller med arbetsflöden för godkännande och realtidsvarningar om lösenordsåtkomst
  • Uppfylla säkerhetsgranskningar och regelefterlevnader, såsom SOX, HIPAA och PCI

Är du en Managed Service Provider (MSP)? Prova MSP-versionen!

Hantering av behörighetslösenord med Password Manager Pro

 

Lagra och sortera

Lagra och sortera alla dina behörighetsidentiteter i ett centralt valv.

 

Säker delning

Dela de administrativa lösenorden på ett säkert sätt med medlemmarna i teamet på behovsbasis.

 

Automatisk återställning

Återställ automatiskt lösenorden till servrar, databaser, nätverksenheter och andra resurser.

 

Kontrollera åtkomsten

Kontrollera åtkomsten till IT-resurser och program baserade på roller och arbetsansvar.

 

Starta direktanslutning

Starta Direct Connection för IT-fjärrresurser, webbplatser och program.

 

Videoinspelning och granskning

Spela in och granska all behörighetsåtkomst och få en komplett inspelning av alla åtgärder.

Världens största organisationer förlitar sig på Password Manager Pro

IT-avdelningarna för vissa av världens största organisationer och Fortune 500-företag förlitar sig på Password Manager Pro för att styra åtkomsten till deras IT-infrastruktur. Mer än 50 000 administratörer och över 150 000 användare jorden runt loggar in på Password Manager Pro varje dag och hanterar miljontals lösenord.

Höjdpunkter i Password Manager Pro

Lösenordslagring, hantering och arbetsflöde

Centraliserat lösenordsvalv

 

Lagra företagets samtliga lösenord - priviligerade konton, delade konton, brandväggskonton och andra konton i den säkra, centraliserade banken

Hantering av delade administrativa lösenord

 

Hantera delade konton, såsom Administratör på Windows, root på Unix/Linux, aktiver på Cisco, sa på SQL och andra, på ett säkert sätt

Arbetsflöde för kontroll av lösenordsåtkomst

 

Kontroll för förfrågningsrelease för lösenordshämtning. Möjlighet till att utfärda tidsbegränsad åtkomst, exklusiva privilegier och samtidig kontroll

Lösenordsdelning, användaranskaffning och -hantering

Lösenordsägande och delning

 

Väldefinierad äganderätt för lösenorden som lagras i det centraliserade valvet. Möjlighet till selektiv delning av lösenord vid behov

Active Directory/LDAP-integration

 

Importera användare/användargrupper från Windows Active Directory eller LDAP och utnyttja även autentiseringsmekanismen

Rollbaserade åtkomstkontroller

 

Exakta restriktioner för hantering av resurser och lösenord som lagras i PMP. Restriktionerna genomförs baserat på fördefinierade användarroller

Fjärråterställning av lösenord

Automatiserad lösenordsåterställning

 

Återställ lösenord för fjärresurser från Password Manager Pro-webbgränssnittet vid behov, eller automatiskt via schemalagda åtgärder.

Verkställ lösenordspolicyn

 

Se till att använda lösenord med hög säkerhetsnivå och gör återställningar med jämna mellanrum genom att skapa och förstärka lösenordspolicyn.

Brett utbyd av målsystem

 

Stöder en rad fabriksförberedda målsystem, databaser, nätverksenheter för åtkomstkontroll och automatiska lösenordsåterställningar.

Lösenordshantering för program till program

 

Alla program och skript kan ställa förfrågan till PMP och hämta lösenord för att ansluta till andra program eller databaser och med detta eliminera hårdkodade lösenord

Kontohantering för Windows-tjänst

 

Identifiera och återställ lösenord automatiskt för tjänstekonton som associerats med domänkonton.

Anpassad skriptkörning efter lösenordsåterställning

 

Alternativ att automatiskt köra anpassade skript för att utföra alla uppföljningsåtgärder efter återställande av lösenord.

Behörighetssessionshantering, fjärråtkomst och autoinloggning

Förstklassig fjärrinloggning

 

Användarna kan starta säkra, tillförlitliga och helt emulerade Windows-, RDP-, SSH- och Telnet-sessioner från webbläsaren utan något plugin-program eller någon agentprogramvara.

Inspelning av priviligerad session

 

Behörighetssessioner som startats från PMP kan spelas in, arkiveras och spelas upp fullständigt för forensic-granskningar.

Automatisk inloggning till målsystem, webbplatser

 

Logga automatiskt in i målsystem, på webbplatser och i program direkt från PMP-webbgränssnittet utan att kopiera och klistra in lösenord.

Granskning, efterlevnad och rapporter

Omfattande revisionsspår och rapportering

 

Slutför inspelningen av 'vem', 'vad' och 'när' för lösenordsåtkomst. Intuitiva rapporter om hela scenariot för lösenordshantering i företaget

Meddelanden i realtid, SIEM-integration

 

Importera användare/användargrupper från Windows Active Directory eller LDAP och utnyttja även autentiseringsmekanismen

PCI DSS-efterlevnads- rapportering

 

Rapporter om överträdelser gällande användningen och hanteringen av priviligerade lösenord baserat på PCI-DSS-kraven.

Säker och företagsförberedd

Extremt säker och tillförlitlig

 

Alla lösenord och känsliga data krypteras med AES 256-bitars kryptering. Dubbel kryptering för extra säkerhet. Kan konfigureras för att köras i FIPS 140-2-kompatibelt läge.

Tvådelad autentisering

 

Genomförande av två successiva nivåer av autentisering för inloggning i PMP. Normal autentisering är den första nivån. Olika alternativ erbjuds för det andra steget.

Mobil åtkomst

 

Hämta lösenord och godkänn begäran när du är ute och far. Anskaffning för säker offline-åtkomst. Android-app iPhone-app

   

Katastrofåterställning och hög tillgänglighet

Live-backup

 

Anskaffning för både schemalagd säkerhetskopiering och live-säkerhetskopiering för hela databasen för katastrofåterställning.

Arkitektur för hög tillgänglighet

 

Oavbruten åtkomst till företagets lösenord via användningen av redundanta servrar och databasinstanser. (En enkel premiumversionslicens räcker för hög tillgänglighet).

Säker offlineåtkomst

 

Hämta lösenord även när det inte finns någon Internet-anslutning. Offline-kopiering är lika säker som online-versionen. Offline-åtkomst är även tillgänglig i den mobila appen.