Self Service Password Management

Vad är ADSelfService Plus?

ManageEngine ADSelfService Plus är ett säkert, webbaserat program för, återställningshantering av lösenord för slutanvändare. Den här programvaran hjälper domänanvändare utföra lösenordsåterställningar med självservice, kontoupplåsning med självservice och självuppdatering av personlig information för anställda (exempelvis telefonnummer med mera) i Microsoft Windows Active Directory. Administratörer upplever det enkelt att automatisera lösenordsåterställningar, kontoupplåsningar medan de klarar av att optimera kostnaderna som associeras med helpdesksamtal.

Vilka problem löser det?

Analytiker har fastlagt att 30 procent av förfrågningarna till support är relaterade till hantering av lösenordsåterställning och kontolåsningar . ADSelfService Plus reducerar antalet för de mest akuta lösenordsärendena som tar en märkbar del av helpdeskens tid genom att erbjuda en säker, tillförlitlig och stabil webbaserad lösning för självservice åt slutanvändarna. Slutanvändaren kan hantera sina lösenord själv och även uppdatera sin personliga information i Active Directory hur enkelt som helst. Programmet erbjuder även säkerhet medan lösenordet återställs via en registrerings- identitetsverifieringsenkät .

Vilka funktioner finns det?

ADSelfService Plus innefattar följande funktioner:

Vilka plattformar, leverantörer och tekniker stöder det?