ADSelfService Plus

 -

Lösenordshantering, självbetjäning

Vad är ADSelfService Plus?

ManageEngine ADSelfService Plus är ett säkert, webbaserat program förhantering av lösenordsåterställningar för slutanvändare . Den här programvaran hjälper domänanvändare utföra lösenordsåterställningar med självservice, kontoupplåsning med självservice och självuppdatering av personlig information för anställda (exempelvis telefonnummer med mera) i Microsoft Windows Active Directory. Administratörer upplever det enkelt att automatisera lösenordsåterställningar, kontoupplåsningar medan de klarar av att optimera kostnaderna som associeras med helpdesksamtal.

Vilka problem löser det?

Analytiker har fastlagt att 30 procent av förfrågningarna till helpdesk är relaterade till hantering av lösenordsåterställning och kontolåsningar. ADSelfService Plus reducerar antalet för de mest akuta lösenordsärendena som tar en märkbar del av helpdeskens tid genom att erbjuda en säker, tillförlitlig och stabil webbaserad lösning för självsrvice åt slutanvändarna. Slutanvändaren kan hantera sina lösenord själv och även uppdatera sin personliga information i Active Directory hur enkelt som helst. Programmet erbjuder även säkerhet medan lösenordet återställs via en registrerings- identitetsverifieringsenkät.

Vilka funktioner finns det?

ADSelfService Plus innefattar följande funktioner:

Viktiga funktioner Tilläggsfunktioner
Fördelar
ADSelfService Plus - Fler fördelar...

Vilka plattformar, leverantörer och tekniker stöder det?

Plattformar: Windows 2000/2003/Vista/XP. Windows 7 Ny och Windows 2008 Server R2 Ny

Leverantörer: Microsoft

 
Framgångsberättelser
 

"Vi hanterar ett antal lösenordsåterställningar och ville sluta upp med det."
"ADSelfService Plus är användarvänligt och kostnadseffektivt. Det innehöll funktonerna vi sökte till bästa pris."

Michael Case, Manchester College.
RUBRIKX
En IT-chef/IT-administratör fokuserar på IT-miljöns långsiktiga mål och dessutom på nätverkets hela säkerhet. För det behöver han/hon efterleva säkerhets- och efterlevnadskrav samt andra reglerande krav. Vid installation av ADSelfService Plus Active Directory-lösningen för lösenordsåterställning slipper administratören upprepade ärenden och kan implementera strikta policyn. Administratörens arbete underlättas även med rapporter om lösenordsstatus och registrerade användare, för att kunna fatta viktiga beslut och allokera resurser därefter.
ADSelfService Plus förbättrar personalproduktiviteten genom att märkbart minska processtiden. Processtiden inkluderar 1) en anställd skapar ärendet, 2) ärendet visas och tilldelas ett ärendenummer av helpdesk och 3) ärendet tas till sist hand om av helpdesk. Typiska förseningar, frustration, minskad produktivitet och minskade overheadkostnader medan man väntar på att helpdesk ska hantera begäran om lösenordsåterställningar elimineras. Slutanvändare försäkras om att deras personliga kontaktinformation hålls aktuell och uppdaterad i Active Directory då de använder självbetjäningsportalen.