Med projekthantering integrerad i Service Desk Plus, blir projekthanteringen enklare för IT-administratörer. Det är ett imponerande sätt att samarbeta med olika team och experter. Oberoende av storleken på projektet kan du enkelt spåra och hantera alla projekt.

 Mer info

Den nya funktionen för automatisk tilldelning distribuerar ärenden baserat på dina teknikers befintliga belastning. Den kontrollerar även deras tillgänglighet och ärenderelaterade SLA:n innan de skickas.

 Mer info

Optimera användningen av din helpdeskkoordinator genom att implementera affärsregler som gör det möjligt att kategorisera, klassificera och tilldela ärenden baserat på de kriterier som matchar din verksamhetsmiljö.

 Mer info

Arkivera dina gamla data som inte längre används och förbättra prestandan hos din helpdesk. ServiceDesk Plus ger dig åtkomst till dina arkiverade data från olika köer och har även funktioner för att söka, rapportera och exportera dessa data.

 Mer info

Du behöver inte vara inloggad i helpdeskprogrammet för att skapa, redigera eller avsluta ärenden. Det kan göras på resande fot med de fördefinierade kommandona i ServiceDesk Plus. Skicka helt enkelt ett e-postmeddelande med de tillbörliga kommandona så utförs ändringarna automatiskt.

 Mer info

Håll dig informerad om dina ärenden och håll dina tekniker och slutanvändare uppdaterade om statusen på ärendena via e-post och SMS. Du kan även automatiskt bistå med inloggningsinformation till samtliga slutanvändare.

 Mer info

Generera detaljerade rapporter om prestandan och värden för din helpdesk. Med hjälp av rapporteringsfunktionerna kan du analysera din helpdesk och ta kontroll över dina tillgångar och ärenden.

 Mer info

ServiceDesk Plus har en flexibel kunskapsdatabas med alternativ att lägga till obegränsade KB-artiklar och som ger användare möjlighet att enkelt söka efter informationen. Den levereras med fullständiga funktioner, såsom anpassningsbar KB för slutanvändare och tekniker, godkännandeprocess för artikelinskickning med mera.

 Mer info

Tekniker har nu tillgång till sina ärenden varifrån som helst och när som helst via sina mobila enheter. Det är ett enkelt sätt att använda webbläsarbaserade program som har skapats specifikt för mobiler, vilket tillgodoser behoven hos ServiceDesk på resande fot.

 Mer info

Slutanvändare kan logga in på en webbaserad portal för att skicka in servicebegäran och -incidenter. Slutanvändaren kan även komma åt sina befintliga ärenden, hitta lösningar i kunskapsdatabasen samt spåra statusen för samtliga sina ärenden, vilket minskar arbetsbelastningen på helpdesk.

 Mer info

Skapa SLA och ge kvalitetsservice i tid till dina slutanvändare. Med den intuitiva SLA-hanteringen i ServiceDesk Plus kan du eskalera proaktivt till fyra nivåer i hierarkin och se till att dina SLA:n uppfylls.

 Mer info
 
Användarundersökning

Ta reda på hur nöjda dina slutanvändare är med undersökningsalternativet i ServiceDesk Plus, som du kan använda till att konfigurera frågor, nöjdhetsnivåer och utlösa dem specifikt i samband med undersökningskriterierna.

ITIL Ready

Via ServiceDesk Plus-modulen för ändringshantering kan du ge strukturerad och aktuell hantering av samtliga ändringar i din IT-infrastruktur. Det levereras med kategoriseringsändringar, konfiguration av CAB och automatisering av arbetsflöden.

 Mer info

Använd den fullständiga incidenthanteringen i ServiceDesk Plus för att snabbt återställa normal drift. Rapportera incidenter på ett enkelt sätt, konfigurera SLA, ställ in automatiseringar och arbetsflöden för varje incidentkategori och minimera inverkan på verksamheten.

 Mer info

Med ServiceDesk Plus-problemhanteringen kan du eliminera rotorsaker på ett effektivt sätt och minimera återupprepning av incidenter. Det inkluderar hantering av flera automatiseringar för incidenter och arbetsflöden.

 Mer info

Visa upp de IT-tjänster som erbjuds för dina slutanvändare och ge din IT ett nytt ansikte. Du kan anpassa ditt arbetsflöde för leverans av servicebegäran specifikt för varje servicekategori. Du kan även göra inställningar för godkännandeprocesser och servicenivåavtal för varje servicebegäran.

 Mer info
 

Hanteringen av dina tillgångar blir allt svårare i takt med att du skalar upp dina företagsresurser. Men nu kommer problemet med effekten av din affärspåverkan inte gå omärkt förbi. ServiceDesk Plus CMDB säkerställer enkel hantering av hela din IT-infrastruktur genom att kräva fördjupad synlighet över tillgångarna i miljön.

 Mer info
Tillgångshantering

Upptäck varje tillgång i nätverket med de effektiva alternativen för automatisk upptäckt i ServiceDesk Plus. Du kan upptäcka IT-tillgångarna direkt från Windows, Linux, Mac, AIX-maskiner, Solaris, skrivare, routrar, switchar etc.

 Mer info

Med den nya agentbaserade skanningen har du tillgång till alla system från ett fjärrnätverk, oberoende av deras placering. Agenten hjälper dig även att skapa ögonblickliga fjärranslutningar och ta kontroll över skärmen på några få sekunder.

 Mer info

Tekniker har nu snabb och säker åtkomst till alla datorer varifrån som helst i nätverket med hjälp av en webbläsare och funktionen för fjärrstyrning i ServiceDesk Plus.

 Mer info

En av de mest begärda ärendena inom IT-helpdesk är "återställning av eller bortglömt lösenord", vilket upptar den största delen av din tid i arbetet dagligdags. Vi har skapat en lösning för att automatisera den här proceduren genom automatisk lösenordsåterställning via integrering av ärendesystemet med Active Directory.

 Mer info

Hantera avtal med olika leverantörer sömlöst och håll reda på utgångsdatumen med automatiska varningsmeddelanden om förnyelser.

 Mer info

Anpassa dina konfigurationer för varje webbplats i enlighet med deras unika arbetsprocedurer. Du kan hantera flera webbplatser med ett enda helpdeskverktyg och få kontroll och synlighet över IT-behoven hos din organisation.

 Mer info

Skanna ditt nätverk och upptäck organisationens samtliga tillgängliga programvaror automatiskt, och ta även reda på hur många installationer som finns tillgängliga i ditt nätverk och hantera dem på tillbörligt sätt.

 Mer info

Hantera dina inköp direkt från den stunden då inköpsordern skapas tills tillgången löper ut med en strukturerad godkännande- och leveransprocess. Identifiera de områden där du måste genomföra besparingar och eliminera övertalighet.

 Mer info
 
AD- och LDAP-integration

ServiceDesk Plus ger dig möjlighet att importera användare och deras information från Active Directory och LDAP med ett enkelt och användarvänligt gränssnitt. Det inkluderar även autentisering och enskild inloggning för användare utan att för den skull ändra schemat för AD eller LDAP.