AD360 Funktioner

AD360 är en palett med lösningar som korrigerar alla behov kring Identitets- och åtkomsthantering som uppkommer i en organisation med Windows. Baserat på vår branscherfarenhet har vi läst in den här mjukvaruportföljen med nödvändiga funktioner som adresserar olika avsnitt i IAM, inklusive hantering av Active Directory-organisation, lösenords- och IT-självbetjäning, Active Directory-granskning och IT-efterlevnad samt Exchange-rapportering och -granskning. Låt oss ta en närmare titt på dessa funktioner:

 

Hantering av Active Directory-organisation

De flesta av de viktiga AD-uppgifterna är vanliga och repetitiva. Automatisering och delegering av dessa uppgifter kan spara mycket tid och ansträngningar på din sida, och erbjuder stort värde för din organisation genom att minska IT-hanteringskostnaderna.

 • 'One Stop Shop' för användaranskaffning och bortskaffning
 • Ta kontroll med AD-arbetsflödet
 • Minska glappet mellan AD- och affärsprocesser
 • Bryt dig loss från det jordnära med AD-automatisering
 
Mer
 • 'One Stop Shop' för användaranskaffning och bortskaffning
  Automatisera och effektivisera kritiska IAM-uppgifter, såsom användarkontoanskaffning, hantering och bortskaffning för att effektivt uppfylla affärsbehoven. AD360 hjälper dig att bevara en säker miljö och bli mer flexibel, samtidigt genom att skapa ett bibliotek av förkonfigurerade åtkomstkontroller kallade ”Användarhanteringsmallar”, som kan tilldelas till användare när deras position garanteras.
 • Ta kontroll med AD-arbetsflödet
  Håll koll på alla ärenden för IAM-åtgärder med en godkännandeprocess i flera nivåer, och uppfyll automatiskt nödvändiga ärenden med upprättade arbetsflöden.
 • Minska glappet mellan AD- och affärsprocesser
  Vissa AD-uppgifter verkar bättre att vara utan av HR/företagschefer, men säkerheten är alltid avgörande i sådana delegeringar. Här är lösningen: med våra smarta mallar/roller för AD-delegering, ska uppgifter delegeras som berör en specifik avdelning utan jämn höjning av koncentrerade användarbehörigheter i AD. Med tanke på granulariteten för delegering och arbetsflöde kan du till och med mikrohantera delegerade AD-uppgifter, samtidigt som du minskar arbetsbelastningen och förbättrar precisionen för dessa uppgifter, eftersom de utförs av de som ligger närmas företagsprocesserna.
 • Bryt dig loss från det jordnära med AD-automatisering
  Automatisera ett brett utbud av uppgifter, inklusive gruppanvändarskapande och -modifiering, gruppmodifiering, radering av inaktiva användare, förflyttning av hemmappar och så vidare med hjälp av AD-automatiseringsregler och -policyer.
 

AD Auditing & IT Compliance

AD360 tar även hand om alla dina AD Change-granskning och IT-kompatibilitetskraven genom att säkerställa att kritiska resurser i ditt nätverk granskas, övervakas och rapporteras med fullständig information för användare, grupper, dator, GPO- och OU-ändringar med 150+ detaljerade händelsespecifika rapporter och snabbmeddelanden.

 • Håll koll på kritisk information
 • Säkerställ IT-kompatibilitet
 • Automatisk arkivering
 • Enkelt att greppa rapporter
 
Mer
 • Håll koll på kritisk information
  Håll koll på mängder av viktig information, såsom in-/utloggningstid för användare, Active Directory av användare, skapande/modifiering/radering av filer från obehörig/behörig åtkomst, inloggningsperiod/historik för Windows-servrar, etc.
 • Säkerställ IT-kompatibilitet
  Automatisering extrahering och leverans av grundläggande information till ditt e-post-id utan behov av manuell extrahering. Med den här informationen kan du säkerställa att alla kompatibilitetskrav, inklusive SOX, HIPAA, etc., uppfylls och att varje komponent i ditt nätverk fungerar smidigt.
 • Automatisk arkivering
  Arkivera rapporter automatiskt och säkerställ att granskningsdata förblir säkra och oförändrade. Använd dessa arkiverade data för att planera resurskapacitet genom att studera tidigare resursanvändningsmönster och isolera misstänkliga användare genom att följa deras revisionsspår.
 • Enkelt att greppa rapporter
  Rapporterna presenteras lättöverskådligt på en grafisk skärm, från vilken du enkelt kan se all kritisk information och vidta förebyggande åtgärder.
 

Lösenords- och IT-självbetjäning

Forskning visar att upp till 30 % av supportsamtalen är relaterade till lösenordsåterställning och kontoupplåsningsärenden. Genom att utrusta slutanvändare med lösenords- och IT-självbetjäningsfunktioner för AD360, kan du drastiskt minska antalet supportärenden och förbättra personalproduktiviteten.

 • Lösenordsåterställning/kontoupplåsning med självbetjäning
 • SMS/e-postbaserad tvåfaktorautentisering för ID-verifiering
 • Skicka meddelande om automatiskt lösenord/kontoutgång
 • AD-självuppdatering och -sökning för arbetstagare
 • Lösenordssynkroniserare
 
Mer
 • Lösenordsåterställning/kontoupplåsning med självbetjäning
  Minska kostnader för support och bespara de anställda frustrationer genom att tillåta slutanvändare att återställa sina egna lösenord och låsa upp sina egna konton utan att behöva kontakta supportpersonal. Användare kan återställa lösenord/låsa upp konton var som helst, när som helst, via en enkel webbläsare eller direkt från skärmen Winlogon (Ctrl+Alt+Del) på deras datorer.
 • SMS/e-postbaserad tvåfaktorautentisering för ID-verifiering
  IT-administratörer behöver inte längre oroa sig över säkerheten, samtidigt som det ger styrka till slutanvändare. AD360 använder sin egen säkra tvåfaktorautentiseringsprocess - Säkerhet, F&A-autentisering och SMS/E-postbaserad hemlig kodautentisering - för att verifiera användaridentiteten. Kommunikation mellan webbläsaren och servern för lösenordssjälvbetjäning kan säkras med SSL.
 • Skicka meddelande om automatiskt lösenord/kontoutgång
  I den här åldern för användarna skickar du automatiskt fasat lösenord/kontoutgångsmeddelanden som påminner dem om att ändra sina lösenord innan de går ut. Användare kan visa komplexitetsreglerna för skärmen Ändra lösenord, som hjälper dem att välja ett lösenord som uppfyller kraven enligt domänpolicyn.
 • AD-självuppdatering och -sökning för arbetstagare
  Gör det möjligt för användare att själva uppdatera kontaktinformation, foton och profildetaljer i Active Directory och söka efter samma hos sina kolleger.
 • Lösenordssynkroniserare
  Synkroniserar användares Windows Active Directory-lösenord/kontoändringar med lösenordssjälvbetjäning för AD360 med andra plattformssystem, såsom AS400- och UX-servrar.
 

Exchange-rapportering och -granskning

AD360 erbjuder all nödvändig information du behöver för att optimera en organisations Exchange-infrastruktur. Den omfattande listan över rapporter visar all grundläggande information i din Exchange-miljö på en grafisk skärm som är enkel att greppa och vidta åtgärder.

 • Håll koll på brevlådestorlek, innehåll, trafik etc.
 • Distributionslistor och rapport för offentliga mappar
 • OWA-åtkomstrapport
 • Extrahera och exportera information med inbyggda filter
 
Mer
 • Håll koll på brevlådestorlek, innehåll, trafik etc.
  Den formidabla uppgiften att hålla koll på brevlådestorlek, innehåll, behörighet, trafik etc. har förenklats mycket i AD360. Få omfattande rapporter kring alla kritiska faktorer i Exchange-brevlådor.
 • Distributionslistor och rapport för offentliga mappar
  Distributionslistrapporten och innehållsrapporten för publika mappar hjälper dig att se till att det gemensamma mediet för informationsdelning i Exchange inte används på fel sätt av skadliga användare.
 • OWA-åtkomstrapport
  Spåra åtkomst i Exchange som görs genom Outlook Web App och lär dig om användare, webbläsare och till och ned enhetens IP-adress som används under processen.
 • Extrahera och exportera information med inbyggda filter
  Använd inbyggda filter för att extrahera information som du behöver och exportera alla tillgängliga data från dessa rapporter i formaten xls, csv, pdf och html för ytterligare aktivitet och trendanalys.
 

Hantera, övervaka, granska och rapportera på Office 365

AD360 erbjuder omfattande, förkonfigurerade rapporter kring Office 365 som hjälper dig utföra komplexa uppgifter, såsom bulkanvändarhantering, bulkbrevlådehantering, säker delegering med mera. AD360 övervakar Office 365-tjänster dygnet runt och skickar snabbmeddelanden om serviceavbrott. AD360 förenklar efterlevnadshantering med inbyggda efterlevnadsrapporter och avancerade gransknings- och aviseringsfunktioner som ser till att din Office 365-installation är säker. Följande Office 365-tjänster täcks av AD360:

 • Exchange Online.
 • Azure Active Directory.
 • OneDrive for Business.
 • Skype for Business.
 • Microsoft Teams.
 • Sway.
 • Yammer.
 • Och mer därtill.
 
Mer
Office 365-hantering Office 365-rapportering Office 365-övervakning Office 365-granskning Office 365 AlertingHelp Desk Delegation

Exchange Online-hantering

Använd O365 Manager Plus förfinade funktioner för att hantera Exchange Online med enkelhet. Hantera brevlådor i grupp för att eliminera onödiga åtgärder och spara tid. O365 Manager Plus erbjuder även funktioner för kontakter och offentlig mapphantering.

Azure Active Directory-hantering

Använd O365 Manager Plus för att avsevärt minska tidsåtgången för administrationsuppgifter genom att göra det möjligt för administratörer att hantera användare, grupper och licenser i större grupper.

Exchange Online-rapporter

Få en översikt över brevlådeanvändning med brevlådetrafiksrapporter, brevlådestorleksrapporter och brevlådeinnehållsrapporter. Identifiera inaktiva och dolda brevlådor. Du kan även hämta detaljerade rapporter kring delade brevlådor, rumsbrevlådor, utrustningsbrevlådor och publika mappar.

Azure AD-rapporter

Få fullständig information om användare, distributionslistor, säkerhetsgrupper, kontakter och licenser i din Azure AD-miljö. Du kan identifiera så snart lösenord och licenser går ut i ett enkelt klick, vilket gör det enklare att vidta åtgärder för att säkerställa problemfri miljö.

Skype for Business-rapporter

Få information om användare, klientenheter som används och medarbetarsessioner som sker i din Skype for Business-miljö. Med hjälp av användaraktivitetsrapporten kan du hämta information om PSTN-användning, filer och meddelanden som utväxlats, senaste inloggning och senaste aktivitet för användare, konferensanvändares organisering och närvaro och mycket mer.

OneDrive for Business-rapporter

Håll koll på användaraktiviteter i filer i OneDrive for Business. Hämta information om filöverföringar, filhämtningar, filmodifieringar med mera. OneDrive-händelseloggrapporten erbjuder revisionsspår för användaraktiviteter, vilket gör det enklare att se till att inget gå obemärkt förbi.

Läs mer om rapporter här. Du kan exportera rapporter till formaten PDF, XLS, HTML, eller CSV. Du kan även schemalägga dessa rapporter till att genereras vid angivna intervaller och få dem e-postade till administratören. De inbyggda filtren möjliggör även anpassning av rapporter så du kan hämta nödvändiga data.

Exchange Online-granskning

Granska Exchange Online för att avvärja brevlådeproblem, såsom skräppost och skadlig programvara. Använd O365 Manager Plus för att granska inte bara brevlådeåtkomst, utan även publik mappåtkomst, kontaktändringar och behörighetsändringar.

Azure Active Directory-granskning

Med O365 Manager Plus görs misslyckade inloggningsförsök, lösenords- och licensändringar av användare, nyligen skapade, modifierade och raderade användarkonton, gruppmedlemskapsändringar med mera.

OneDrive for Business-granskning

Granska OneDrive for Business för att uppmärksamma även de minsta filändringarna. Granska filaktiviteter, fildelningsaktiviteter och synkroniseringsaktiviteter, såsom överförda filer till eller hämtade från molnet, för att hålla OneDrive for Business oskadd.

Sway Activities-granskning

Med O365 Manager Plus granskar du skapade, modifierade och raderade Sways av användare. Hämta även granskningsuppgifter för externt delade och duplicerade sways och de med modifierade omfattningar och behörigheter.

Efterlevnadshantering

Efterlevnadshantering är en jobbig, men oundviklig uppgift. Obligatoriska granskningsdetaljer kräver ofta manuell hantering. Med O365 Manager Plus genererar och bevarar du granskningsdetaljerna du behöver för att uppfylla kompatibilitetskrav, såsom SOX, PCI-DSS, HIPAA, FISMA, och GLBA.

Office 365-varning

Få information om kritiska aktiviteter och ändringar som skett i din Office 365-miljö. O365 Manager Plus gör det möjligt för dig att skapa anpassade varningar för Office 365-tjänsten. Dessa anpassade varningar sparar tid åt dig genom att eliminera behovet av att konstant kontrollera granskningsrapporter för skadliga aktiviteter.

Med O365 Manager Plus kan du:

 • Skapa anpassade varningar för specifika åtgärder.
 • Specificera om alla brevlådor eller bara utvalda brevlådor behöver övervakas för misstänklig aktivitet.
 • Skapa dina egna anpassade varningsmeddelanden för att skicka till administratörer.
 • E-posta administratörer om vilken åtgärd som utlöses för att hjälpa dem lokalisera källan till åtgärden omedelbart

Help Desk-delegering

Välj en kombination av rapportering, hantering, granskning, och  informationsuppgifter för att skapa egna anpassade roller. Delegera övriga uppgifter, såsom lösenordsåterställning, kontoupplåsning, adressattributsändringar, kontaktattributsändringar etc. till tekniker, så du kan fokusera på viktigare uppgifter.

Med O365 Manager Plus kan du:

 • Skapa teknikerkonton för att delegera uppgifter till icke administrativa användare, såsom help desk-tekniker, utåtriktade personer eller HR-medarbetare för att minska arbetsbelastningen för AD-administratörer.
 • Skapa dina egna anpassade roller genom att välja en kombination av rapportering, hantering och granskningsuppgifter att delegera.
 • Granska alla teknikeraktiviteter som pågår i din miljö.
 • Spåra adminaktiviteter med detaljer kring vilken åtgärd som utfördes och när.
 • Visa en sammanfattning på Office 365-enheter, management-uppgifter, rapporteringsuppgifter och profilåtgärder som delegerats till var och en av teknikerna.

Office 365-övervakning

 • Ta emot e-postmeddelanden i realtid när serviceavbrott uppstår och se tillgängligheten för slutpunkter.
 • Du kan vid en första anblick se det totala antalet incidenter och rådgivningar i din Office 365-installation från en intuitiv kontrollpanel.
 • Se ingående detaljer om t.ex. antalet användare som påverkas av en viss incident, incidentens nuvarande status, incidenternas start- och sluttid och mer därtill.
 • Få åtkomst till historiska övervakningsdata för Office 365-tjänstens hälsa som är äldre än 30 dagar.
 • Visa grafer som illustrerar hälsan och prestanda för funktionerna och slutpunkterna i Office 365.

 

Säkerhetskopiering och katastrofåterställning

De flesta organisationer använder Active Directory (AD) för att autentisera användare och hantera åtkomst till sina IT-resurser. Det innebär att eventuella avbrott i AD kan allvarligt skada affärsverksamheten. Med AD360 kan du enkelt säkerhetskopiera och återställa Active Directory. Några nyckelfunktioner inkluderar:

 • Återställning av AD-objekt på attributnivå.
 • Återställning av AD till en viss tidpunkt.
 • AD-papperskorg.
 
Mer
 • Stegvisa säkerhetskopieringar:
  Säkerhetskopiera alla ändringar som gjorts efter den senaste säkerhetskopieringscykel för att påskynda säkerhetskopieringsprocessen.
 • Återställning på attributnivå:
  återställ enbart de individuella attributen för objekt som har modifierats.
 • AD-papperskorg:
  Återställ raderade AD-objekt och alla deras attribut, inklusive medlemskap och lösenord, med ett klick. Du kan även återställa det överordnade objektet för ett raderat objekt.
 • Återställning utan omstart:
  Säkerställ ständig tillgänglighet av dina domänkontrollanter genom att utföra återställning av AD-objekt utan omstart.

Läs mer