För enkel och effektiv tillgångshantering
 • ManageEngine AssetExplorer 6.2 lanserad
 • För enkel och effektiv tillgångshantering
 • AssetExplorer utnämnd till en ”Market Piller” i Info-Tech Research och ITAM:s mittkursrapport

IT Asset Management-verktyg för ditt företag

Se vad som finns i din IT Closet

ManageEngine AssetExplorer är en webbaserad IT Asset Management-mjukvara (ITAM) som hjälper dig övervaka och hantera tillgångar i ditt nätverk från planeringsfasen till kasseringsfasen. AssetExplorer erbjuder dig ett antal sätt att säkerställa upptäckt av alla tillgångar i nätverket. Du kan hantera mjukvaru- och hårdvarutillgångar, säkerställa mjukvarulicensefterlevnad och spåra beställningar och avtal - hela vägen! AssetExplorer är mycket enkel att installera och fungerar direkt.

Fördelar

 • Upptäck alla tillgångar i nätverket.
 • Hantera och övervaka mjukvaru- och hårdvarutillgångar.
 • Hantera den fullständiga IT-tillgångslivscykeln.
 • Garantera efterlevnad av programvarulicensen.
 • Fatta välgrundade beslut om hårdvaru- och mjukvaruinköp genom hela IT-livscykeln.
 • Spåra beställningar och avtal.
 • Känn till den totala kostnaden för ägande av en tillgång.

Varför AssetExplorer?

  Hantering av IT-tillgångar och inventarier

AssetExplorer hjälper dig att hålla informationen uppdaterad för alla dina tillgångar genom periodisk skanning av mjukvara, hårdvara och annan ägandeinformation. Spåra och hantera en arbetsstation eller nätverksenheter, såsom Windows, Linux, Mac, AIX-datorer, Solaris, skrivare, routrar, switchar etc., i din domän eller ditt nätverk. Den erbjuder både agentbaserad skanning och agentfri skanning.
 

 Hantering av programvarulicenser

AssetExplorer hjälper dig att förstå programvarulicensefterlevnad och användning av obehörig mjukvara i organisationen och hjälper till att agera proaktivt för att förhindra olaglig användning och associerade problem. Den hanterar alla licenstyper, såsom OEM, samtidigt, företagsmässigt, gratis, nodlåst, genom utvärderingsversion förutom befintlig CAL, volym, individuell. Licenstyper för Microsoft, Adobe och Symantec konfigureras enligt standard.

  Hantering av programvarutillgång

AssetExplorer skannar nätverket och upptäcker automatiskt all tillgänglig mjukvara i varje arbetsstation. Asset Managers kan enkelt säkerställa efterlevnad genom att hålla kontroll på listan över kompatibla, under- och överlicensierade mjukvaror.

  Beställningshantering

AssetExplorer är en hjälp i PO-hanteringen och hjälper till att identifiera områden för att undvika spendering av pengar, ålägga policyer och eliminera avvikelser. Den bidrar till att hantera hela livscykeln för en beställning.
 

  Hantering av tillgångens livscykel

AssetExplorer gör det enklare att hantera hela livscykeln för en tillgång, dvs. alla steg från anskaffning till kassering. Den fungerar som en hjälp för att hantera alla tillgångar som köps genom beställningshantering och spårar senare hela hårdvaru- och mjukvarulagret för dessa tillgångar.

 Tillgångsspårningsprogram

AssetExplorer skannar och granskar alla arbetsstationer över ditt företag som är anslutet via LAN, WAN och VPN. Den ger komplett ägandeinformation om tillgångar tillsammans med hårdvaru- och mjukvarulagerinformation och hjälper till att få en klar bild över vem som äger vad.

 Konfigurationshanteringsdatabas

Configuration Management Database (CMDB) gör det möjligt för dig att spåra och hantera alla dina CI (såsom tillgångar, mjukvaruinstallationer, IT och företagstjänster, personal, dokument etc.) i en enkel katalog. Till skillnad från tillgångsdatabasen som består av en grupp tillgångar är CMDB i AssetExplorer designad för att stödja en omfattande IT-struktur där interrelationer mellan CI bevaras och hanteras. CMDB fungerar som ett effektivt verktyg för beslutsfattande genom att spela en viktig roll i påverkansanalys och rotorsaktsbedömning.

Läs mer

AssetExplorer finns även i 3 versioner
Gratis
 • » Full funktion
 • » Den kostnadsfria utgåvan löper aldrig ut
 • » Begränsad till 25 noder
 • »Tillgängligt på 29 olika språk
 • »Live teknisk support dygnet runt, fem dagar i veckan
Utvärderingsversion
 • » Fullständigt funktionell 30-dagars provperiod
 • » Giltig i upp till 30 dagar
 • » Begränsad till 250 noder
 • » Tillgängligt på 29 olika språk
 • » Live teknisk support dygnet runt, fem dagar i veckan
Professional
 • » Fullt funktionsduglig
 • » Giltig tills licensen går ut
 • » Hantera noder (baserat på köpt licens)
 • » Tillgängligt på 29 olika språk
 • » Live teknisk support dygnet runt, fem dagar i veckan