Funktioner i AssetExplorer

Hantering av IT-tillgångar
 • Övervaka hela livscykeln för tillgångar från anskaffning till kassering
 • Auto-upptäckt och hanteringav all hårdvara och mjukvarulager som distribueras i ditt nätverk
 • Sök bland tillgångarna för att visa kritisk information (historik, CI-info, relationer etc.)
CMDB
 • Visa alla konfigurationsobjekt och deras relationer
 • En hjälp vid rotorsaksanalys och påverkansövervakning
 • Nära 50 fördefinierade konfigurationstyper tillgängliga
Efterlevnad av Software Asset Management och licens
 • Håll dig kompatibel med licenskraven genom lättbegripliga flash-tabeller
 • Identifiera oanvända och underutnyttjade licenser
Inköpsorder och avtal
 • Använd arbetsflöde för beställning för enkla beställningsgenerationer
 • Definiera avtalsdetaljer, regler och bilageavtal
 • Meddela teknikern före avtalets utgång
Fjärrstyrning
 • Ta kontroll över valfri tillgång genom fjärråtkomst
 • Utför underhållsuppgifter i fjärrsystem
Rapporter
 • Generera detaljerade, fördefinierade/anpassade/sökrapporter
 • Möjlighet att schemalägga rapporter och leverera till din inkorg
Heltäckande ITAM-mobilapplikation
 • Upptäck, hantera och spåra alla dina hårdvaru- och programvarutillgångar var som helst med AssetExplorer-mobilapp för iOS och Android.

Läs mer