Desktop & Mobile Device Management
Desktop & Mobile Device Management
 • Network Configuration Management Software
 • Network Configuration Management Software
 • NCM Fluidic UI
 • Network Configuration Management Software
 • Network Configuration Management Software
 • Network Configuration Management Software

Device Expert - Programvara för nätverkskonfigurationshantering

DeviceExpert är en webbaserad hanteringslösning med flera leverantörer för nätverkskonfiguration, ändrings- och efterlevnadshantering (NCCCM) för switchar, routrar, brandväggar och andra nätverksenheter. DeviceExpert är en betrodd lösning som används av tusentals nätverksadministratörer runtom i världen och hjälper administratörer att ha fullständig kontroll över hela livscykeln för konfigurationshantering av enheter.

 

Vad kan man göra med DeviceExpert?

 

Hantera konfigurationer

Säkerhetskopiera konfigurationer, lagra historik, jämföra versioner och ladda upp ändringar, allt från en central webb-GUI. DeviceExpert eliminerar helt det tidskrävande arbetet med manuell anslutning till enheter via Telnet eller SSH för att hantera konfigurationer.

 

Tar kontroll över ändringar

Övervaka konfigurationsändringar, ta emot ögonblickliga meddelanden och förhindra icke godkända ändringar

 

Säkerställer efterlevnad

Definiera standardpolicyer och kontrollera automatiskt efterlevnad för enhetskonfigurationerna. Ta emot rapporter om efterlevnadsstatus så att granskarna är nöjda.

 

Automatiserar

Automatisera alla repetitiva och tidskrävande uppgifter med hantering av konfigurationer.

 

Granskar

Ta emot komplett information om vem, vad och vilken tid konfigurationsändringar gjorts.

 

Höjdpunkter

Konfigurationshantering

 

En integrerad lösning för hantering av konfigurationerna av enheter från flera leverantörer.

 

DeviceExpert har ett alternativ för upptäckt som skannar nätverket och automatiskt lägger till SNMP-aktiverade enheter i bulk.

 

Informativt enhetsinventarium som beskriver enhetsdetaljer och maskinvaruegenskaper.

 

Enhetskonfigurationer krypteras och lagras i databasen. Centraliserad kontroll över konfigurationerna från GUI.

 

Konfigurationer versionsanpassas och lagras. Alternativ för en snabb jämförelse av två konfigurationsversioner av samma enhet eller olika enheter.

 

Anskaffning för märkning av tillförlitliga konfigurationsversioner, exempelvis 'Baseline' för att möjliggöra snabb återgång för konfigurationer i händelse av nätverksfel.

 

Schemalagda uppgifter för att automatisera olika konfigurationsåtgärder, inklusive säkerhetskopiering nattetid.

 

Rollbaserade privilegier för att begränsa åtkomst till enhetskonfigurationer.

 

Operatörer måste granskas och godkännas av administratörer för att få utföra ändringar på enhetskonfigurationerna.

 

Genomföra uppgifter som uppgradering av fast programvara, fullständigt automatiserad överföring av avbildningar av operativsystem.

 
 

Ändringshantering

 

Anskaffning för att övervaka enheter och upptäcka konfigurationsändringar i realtid.

 

Anskaffning för att initiera varningar eller för att automatiskt återgå från konfigurationer efter identifiering av konfigurationsändringar.

 
 
Efterlevnadshantering
 

Möjlighet att definiera standarder och kontrollera konfigurationernas efterlevnad av de definierade reglerna.

 

Omfattande rapporter som beskriver överträdelser och efterlevnad. Färdiga rapporter för SOX, HIPAA-efterlevnad.

 
 
Automatisering och verktyg
 

Robusta möjligheter att automatisera tidskrävande, arbetsintensiva uppgifter. Distribuera konfigurationsändringar i bulk till många enheter.

 

Verktyg för att kunna exekvera olika kommandon på enheterna och visa resultatet på GUI.

 

Sökverktyg som kan söka efter specifika ord, strängar, fraser eller en kombination av dessa i enhetskonfigurationsfiler.

 

Tillförlitlig mekanism för katastrofåterställning tack vare periodisk säkerhetskopiering. Skript för snabb återställning.

 

Anskaffning för att importera användare från Windows Active Directory eller LDAP och leverera autentiseringsmekanismen.

 

Intuitiva rapporter om hela scenariot för hantering av enhetskonfigurationer i företaget.

 
Granskning och rapporter
 

Fullständig information om när/var/hur vad gäller enheternas konfigurationsändringar.

 

Intuitiva rapporter om hela scenariot för hantering av enhetskonfigurationer i företaget.

Vilka problem löser det?

 • Analyser av IT-experter har avslöjat att den vanligaste orsaken till de flesta nätverksstopp är felaktiga konfigurationsändringar. Inom IT-företag hanterar nätverksadministratörer ett stort antal nätverksenheter och relativt ofta måste de utföra icke planerade konfigurationsändringar. Eftersom konfigurationsändringar måste göras i princip kontinuerligt kämpar administratörer med att hålla koll på ändringarna av konfigurationerna. I händelse av nätverksavbrott blir det bekymmer med felsökningen. DeviceExpert ser till att behålla versioner av nätverkskonfigurationer på en central säker plats och hantera dem via ett enda gränssnitt.
 • Nätverksenheter är viktiga komponenter i företaget och obehöriga konfigurationsändringar kan skada nätverket. Och även om genuina konfigurationsändringar görs måste säkerhetsansvariga se till att ändringarna inte påverkar nätverkets säkerhet. DeviceExpert hjälper de säkerhetsansvariga att hålla total koll på konfigurationsändringarna.

 • Med ökade säkerhetshot mot viktiga nätverksresurser och allvarliga formella efterspel för felaktig informationshantering krävs det av alla IT-ansvariga att inte bara följa standardmetoderna, interna säkerhetspolicyer och hårda myndighetsregleringar och branschriktlinjer utan också visa att policyer är i kraft och nätverksenheter fortsätter efterleva definierade policyer. DeviceExpert gör att detta blir bra mycket enklare.

 • Automatisering är inne-ordet inom IT nuförtiden. IT-ansvariga söker alltid efter att automatisera repetitiva och tidskrävande moment för att minska kostnader och förbättra produktiviteten. DeviceExpert hjälper till med automatiseringsuppgifter och förbättrar produktiviteten.

Vilka plattformar, leverantörer och tekniker stöder det?

 • Plattformar: Windows och Linux
 • Leverantörer: 3Com, A10Networks, Acme Packet, ADTRAN, Adva, Aruba, Arista, Alcatel, ALAXALA, Allied Telesis, Avaya, Blue Coat, Brocade, Calix, Canoga Perkins, CheckPoint, Cisco, Citrix, Ciena, DAX, DCNetworks, Dell, Digi, D-Link, EdgeCore, Enterasys, Extreme, F5Bigip, Force10, FortiNet, Foundry, Fujitsu, H3C, HP, Hirschmann, Hitachi, Huawei, IBM, Juniper, Meru, Mikrotik, MRV, NEC, Motorola, NETGEAR, Netscreen, Nokia, Nortel, PaloAlto, Proxim, Radware, Redback, Riverbed, RuggedCom, Ruijie, SlimLine, Sphereon, Telco, Vanguard, Vyatta, Watch Guard, Welotec, Yamaha, ZTE