Firewall Analyzer
 • Få komplett insyn i och kontroll över hela
  nätverksäkerheten med Firewall Analyzer

  Ladda ned nu Firewall Analyzer - ManageEngine Firewall
Programvara för logganalys och konfigurationshantering för nätverkssäkerhetsenheter
Att få insyn i nätverksaktiviteter och hålla koll på brandväggsloggen är en utmanande uppgift, eftersom säkerhetsverktyget genererar en stor mängd trafikloggar. Vi introducerar Firewall Analyzer, en agentfri mjukvara för logganalys och konfigurationshantering som hjälper nätverksadministratörer att förstå hur bandbredd används i deras nätverk. Firewall Analyzer är leverantörsagnostisk och stöder de flesta kommersiella nätverksbrandväggar, såsom Check Point, Cisco, Juniper, Fortinet, Palo Alto med mera,

Varför ska jag välja Firewall Analyzer?

Släpp loss det verkliga värdet i dina säkerhetsenheter

 • Stöder en omfattande matris av perimetersäkerhetsenhetsloggar, vilket inkluderar brandväggar, VPN:er, IDS/IPS och proxy-servrar
 • Erbjuder ett omfattande rapportsortiment för extern hotövervakning, ändringshantering och regelefterlevnad

Attraktiv TCO och snabb ROI

 • Ingen ytterligare maskinvara krävs, låga startkostnader och lågt underhåll, inklusive prenumerationsmodell, säkerställer låg TCO
 • Konkurrenskraftigt pris. Snabb implementering, omedelbara resultat, minskade IT-overheadkostnader säkerställer snabb ROI

Uppfyll dynamiska affärsbehov snabbt

 • Omvandlar snabbt enhetsloggar för perimetersäkerhet till handlingsbar information
 • Genererar rapporter i användarvänliga format, såsom PDF och CSV

Förbättrad produktivitet för IT/MSSP

 • Från produktdistribuering till rapportgenerering på bara några minuter!
 • Realtidsvarningar om säkerhetshändelser gör det möjligt för IT att omedelbart svara på säkerhetshot
Produktöversikt
 • Titta på den här videon för att få information om hur enkelt det är att automatisera brandväggshantering och säkra ditt nätverk direkt.

real-time

5 sätt som du kan stärka och säkra din nätverksinfrastruktur med Firewall Analyzer

Firewall Analyzer finns även i 2 versioner

Premium
 • Stöder upp till 60 enheter
 • Stöd för flera leverantörssäkerhetsenheter
 • Direktövervakning för virtuella brandväggar
 • Proxyservrar och VPN-enheter
 • Varningar och rapporter omsäkerhet och bandbredd
 • Internetaktivitetsrapporter för anställda
 • Användningsrapporter för webbprogram
 • Granskningsrapporter för brandväggssäkerhet
 • Konfigurationsändringshantering
 • Hantering av brandväggsregler
 • Diagnos för brandväggsanslutning
 • Avancerad varningshantering
 • Användarautentisering för AD & RADIUS
Distributed
 • Stöder upp till 1200 enheter
 • Alla funktioner i Premium Edition +
 • Skalbar arkitektur
 • Övervakar flera geografiska platser
 • Distribuerad central insamlingsarkitektur
 • Platsspecifika rapporter
 • Ommärkning av webbklient
 • Klient- och användarspecifika visningar