Gemensam IT-hantering

Lösningar för en integrerad inriktning mot IT- och datacenterhantering

IT360

Slutpunkt till slutpunkt – IT-hanteringslösning för företag

IT360

  • Hantera nätverks- och lagringsenheter, program, servrar, virtuell miljö, bandbredd och support från en konsol
  • Företagstjänstegruppering för tjänstehanteringstransparens med slutpunkt till slutpunkt
  • Omfattande rapportfunktioner med relevanta KPI:er för att fatta välgrundade affärsbeslut
  • Enhetlig plattform för att minska uppgiftstiden och ta in samarbete i arbetet
  • som en ”Value Leader” av EMA Inc. i Application Discovery and Dependency Mapping (ADDM)
IT360 MSP

Slutpunkt till slutpunkt – gemensam RMM-plattform för tjänsteleverantörer

IT360 MSP

  • Mycket skalbar arkitektur för många användare
  • Mycket skalbar arkitektur som kan växa med globala expansionsplaner
  • Kapacitet att aktivera tjänster snabbare med funktioner som ligger i linje med dagens kundbehov
  • Förmåga att uppfylla SLA:er (service level agreements) exakt med enhetlig insyn över tjänster och kunder från en central konsol
  • Prisvärd licensieringsmodell där du betalar det du vill ha