Få dina favoritappar för
IT-hantering på några
minuter på Microsoft Azure 

azure marketplace

Snabb leverans, bättre kontroll och mer produktivitet för din IT-avdelning.

ManageEngines ITIL®-redo help desk-program, MDM-lösningar (hantering av skrivbordsenheter och mobila enheter), lösning för privilegierad kontohantering och programvaran för anpassad app-utveckling finns nu tillgängliga på Microsoft Azure Marketplace. IT-chefer kan distribuera Azure-certifierade bilder av applikationerna för att komma igång snabbt.

Innan våra applikationer listades på Microsoft Azure Marketplace behövde de genomgå en rigorös certifieringsprocess och är nu tillgängliga för prenumeration direkt från marknaden, vilket ytterligare stärker ManageEngines partnerskap med Microsoft.

Distribuera från Microsoft Azure Marketplace.

IT-hanteringsteam kan distribuera dessa applikationer och skala dem över ett företag. Azure-användare kan också dra nytta av dessa specialerbjudanden som en BYOL (ta med din egen enhet).

Fördelar

  • Ställ in applikationer på Azure Virtual Machines (VM) inom några minuter tack vare dess snabba implementerings- och installationsfunktioner.
  • Välj bland ett antal Zoho-affärsapplikationer som finns tillgängliga på Microsofts lokala moln för bättre IT-hantering.
  • Integrera med tredjepartsprodukter i olika branscher för att förbättra IT-produktiviteten.
  • Skaffa våra applikationer med gratis testperioder så att du kan fatta välgrundade beslut.
  • Skala direkt när ditt företag växer.
  • Betala senare tack vare flexibla prismodeller som passar din budget.
  • Lös IT-hanterings- och affärsproblem direkt med support för Windows Mobile.
  • All din programvara i en enda databas för en sömlös användarupplevelse.
 
Programvara för IT-servicedesk

ManageEngine ServiceDesk Plus är ITIL-redo IT-helpdeskprogram med integrerad tillgångs- och projekthantering. ServiceDesk Plus kan distribueras från Microsoft Azure Marketplace här.

Du finner mer information om hur ServiceDesk Plus kan hjälpa dig med dina behov av IT-servicehantering på: https://www.manageengine.com/se/service-desk/

 
Förenad hantering av slutpunkter

Desktop Central är en lösning för enad slutpunkthantering som fungerar som en hjälp vid hantering av servrar, bärbara och stationära datorer, smartphones och surfplattor från en central punkt. Automatisera dina vanliga skrivbordshanteringsrutiner som att installera patchar, distribuera programvara, hantera dina IT-tillgångar och mycket mer. Den underlättar hantering av operativsystem för Windows, Mac och Linux. Desktop Central kan distribueras från Microsoft Azure Marketplace.

Du finner mer information om hur Desktop Central kan underlätta övergripande skrivbordshantering, https://www.manageengine.com/se/desktop-central/

 
Hantering av fjärrskrivbord och MDM

Desktop Central MSP är en intregrerad programvara för skrivbordshantering och hantering av mobila enheter (MDM) som hjälper leverantörer av hanterade tjänster att effektivt hantera kundernas stationära datorer, servrar, bärbara datorer och mobila enheter från en central punkt. Det passar för små, medelstora, samt stora MSP:er. Desktop Central MSP kan distribueras från Microsoft Azure Marketplace.

Du finner mer information om hur Desktop Central MSP kan hjälpa dig med skrivbordshantering på:https://www.manageengine.com/se/desktop-management-msp/

 
Enterprise MDM

ManageEngine Mobile Device Manager Plus är MDM-programvara som låter dig hantera, kontrollera och säkra din organisations mobila enheter. Mobile Device Manager Plus kan distribueras från Microsoft Azure Marketplace.

Du finner mer information om hur Mobile Device Manager Plus kan hjälpa dig med dina enhetshanteringsbehov på: https://www.manageengine.com/se/mobile-device-management/

 
Priviligierad identitetshantering för företag

ManageEngine Password Manager Pro är en webbaserad lösning för privilegierad identitetshantering som låter dig hantera privilegierade identiteter – lösenord, SSH-nycklar och SSL-certifikat – samt kontrollera och övervaka privilegierad åtkomst till kritiska informationssystem från en enkel och konsoliderad plattform. Password Manager Pro kan distribueras från Microsoft Azure Marketplace här .

Du finner mer information om hur Password Manager Pro kan hjälpa dig att kontrollera och granska privilegierad åtkomst i ditt IT-nätverk på: http://passwordmanagerpro.com/

 
Lågkodande applikationsutvecklare

Zoho Creator är en enkel men ändå kraftfull applikationsutvecklare som hjälper dig skapa lösningar för dina affärsbehov. Du kan skapa en applikation, automatisera återkommande uppgifter, analysera dina data, övervaka prestanda i realtid och göra mycket mer. Zoho Creators tillägg låter dig distribuera en applikation som redan finns i Zoho Creators online-plattform. Du kan antingen skapa ett program från grunden, anpassa ett från mallar eller till och med anställa en expert. Distribuera Zoho Creator från Microsoft Azure Marketplace.

 
Verktyg för Active Directory-hantering och rapportering

ADManager Plus är en webbaserad lösning för alla behov av Active Directory (AD), Office 365, Exchange, Skype for Business och G Suite. Det erbjuder mer än 150 förpackade AD-rapporter med inbyggda hanteringsåtgärder som innehåller information om AD- och Office 365-användare, inklusive deras senaste inloggningstider och vilka som är inaktiva. Anpassade arbetsflöden kan skapas för att underlätta AD-ärenden och efterlevnad. Automatisera rutinmässiga AD-uppgifter som etablering av användare, avetablering av användare och rensning av inaktuella konton.

Du finner mer information om hur ADManager Plus kan hjälpa till att hantera din Active Directory-miljö på:
https://www.manageengine.com/se/ad-manager/

 
Hybrid Exchange-rapportering

Exchange Reporter Plus är en lösning för förändringsrevision, övervakning och rapportering för både Exchange-servrar och Exchange Online. Den har över 300 unika rapporter som ger viktig information som statistik i brevlådestorlek, Outlook Web Access-inloggningar, ActiveSync-aktiverade enheter och mer. Det låter dig också konfigurera varningar för omedelbara aviseringar om kritiska ändringar som kräver din uppmärksamhet.


Du finner mer information om hur Exchange Reporter Plus underlättar övervakningen av en hybrid Exchange-miljö på:https://www.manageengine.com/se/exchange-reports/

 

 
Office 365-rapportering, -hantering och -revision

O365 Manager Plus är en omfattande lösning för Office 365-rapportering, -hantering, -granskning och -varning som hjälper administratörer att hantera sin Office 365-konfiguration på ett enkelt sätt. Det användarvänliga gränssnittet underlättar hantering av Exchange Online, Azure Active Directory, Skype for Business, OneDrive for Business, Yammer, Microsoft Teams och andra Office 365-tjänster från en och samma plats.

Du finner mer information om hur O365 Manager Plus kan hjälpa ditt företag på:
https://www.manageengine.com/se/office365-management-reporting/

 
Integrerad självbetjäning av lösenord och
enkel inloggning

ADSelfService Plus är en integrerad lösning för hantering av Active Directory-självbetjäningslösenord och enkel inloggning. Det erbjuder självbetjäning av lösenord, meddelanden om när lösenordet går ut, en kataloguppdaterare för självbetjäning, en lösenordsynkroniserare med flera plattformar och enkel inloggning för molnapplikationer. ADSelfService Plus stöder IT-helpdesken genom att minska antalet ärenden om återställning av lösenord och skonar slutanvändare från frustrationen som orsakas av nedtid.

Du finner mer information om hur O365 Manager Plus kan hjälpa ditt företag på:
https://www.manageengine.com/se/self-service-password/

 
Omfattande logghantering

ManageEngine EventLog Analyzer är en logghanteringslösning som hjälper oganisationer att möta revisions- och efterlevnadsbehov. Denna lösning samlar in, hanterar och analyserar loggar för att ge omfattande rapporter som uppfyller efterlevnad och SIEM-behov. Det kan också korrelera händelser för att upptäcka potentiella hot och skicka varningar när avvikande nätverksaktiviteter inträffar.

Du finner mer information om hur EventLog Analyzer kan hjälpa dig att säkra ditt nätverk på:https://www.manageengine.com/se/eventlog

 
Övervaka Active Directory-, Azure AD- och Windows Server-miljöer för förbättrad IT-säkerhet och efterlevnad.

ADAudit Plus är en webb- och realtidsbaserad förändringsrevisions-, rapporterings- och varningslösning för Active Directory-, Azure AD- och Windows Server-miljöer. Med över 250 inbyggda rapporter och färdiga rapporter för efterlevnadsrevision kan du övervaka inloggnings- och utloggningsaktiviteter för användare, Windows-filservrar, failover-kluster, NetApp, EMC-lagring, skrivare och USB-enheter för att stärka nätverkssäkerheten och uppfylla flera standarder för efterlevnad.

Du finner mer information om hur ADAudit Plus kan hjälpa till med alla dina Active Directory-revisionsbehov på:
https://www.manageengine.com/se/active-directory-audit/

 

Site24x7s extensions in the Microsoft Azure Marketplace
Site24x7s tillägg på Microsoft Azure Marketplace

Site24x7 är en molnbaserad lösning för fullstack-övervakning som hjälper dig att övervaka allt från slutanvändarupplevelse, arbetsbelastningar på infrastrukturen, molntjänster, loggar och applikationsprestanda i en enda enhetlig konsol. Få exklusiva Windows-, Linux- och .NET-agenttillägg från Microsoft Azure-marknaden för djupare insyn i mer än 50 prestandavärden.

Du finner mer information om hur Site24x7 kan hjälpa dig att få insikt om dina Windows-, Linux- och .NET-plattformar och minska upplösningstidenpå denna sida.