Mobile Device Management made Easy!
  • Ett stort utbud av integrationer för att möta din enhetshanterings alla behov!

    Mer info
  • Din guide till att hantera och säkra mobila enheter

Mobil enhetshanteringsmjukvara (MDM)

MManageEngine Mobile Device Manager Plus är en omfattande lösning för hantering av mobila enheter utformad för att ge ditt företags arbetsstyrka de fördelar som mobilitet ger. Detta genom att förbättra de anställdas produktivitet utan att göra avkall på företagssäkerheten. Med den kan du hantera smarttelefoner, laptop-enheter, surfplattor, och stationära datorer samt flera operativsystem som iOS, Android, Windows, macOS, och Chrome OS.

OS för MDM som stöds

Hantera flera mobila plattformar från ett gränssnitt.
seperator1
iOS Device Management iOS
Android Device Management Android
Windows Phone ManagementWindows

360° support för företagsmobilitet

Hantering av mobila företagsenheter
seperator1

Lägg enheterna under hantering snabbt

Enkel registrering och autentisering för BYOD och företagsenheter.

Intuitiv kontrollpanel med användarvänligt användargränssnitt

Administrationen har aldrig varit enklare än med en översikt över hela enhetens ekosystem i din organisation.

Enterprise Mobile Device Management (MDM)

Se till att enheterna är kompatibla med policyerna

Konfigurerar profiler för att aktivera policyer för Wi-Fi, VPN och andra parametrar.

Felsök enheter i realtid

Fjärrstyr och visa mobila enheter och felsök problem på dem.

Sömlös appdistribution och administration

Säkra och hantera applikationer som körs på enheter i ditt nätverk med mobil programhantering.
seperator1
Enterprise MDM - App Distribution

Förenklad appdistribution

Enkel appdistribution och hantering av integrerade och lagerappar för valfritt antal enheter, oavsett om de kör iOS, Android eller Windows.

Enterprise MDM - App Security

Kör endast några appar på enheten

Lås enheter för att köra en app eller en uppsättning appar i Kioskläge.

Enterprise MDM - App Inventory

Hantera ditt applager

Hämta granulära appdetaljer och hantera applicenser på mobila enheter.

Enterprise MDM - App Inventory

Separera företagsappar från personliga appar

Bevara dataintegriteten på enheter genom att separera företagsarbetsprofiler från personliga profiler.

Fullständig säkerhet för företagsdata

Förstärk företagssäkerheten med mobil säkerhetshantering
seperator1
Enterprise MDM - Data leak prevention

Fjärrensa enhetsdata

I fall rörande förlust/stöld, ska du geografiskt lokalisera enheten och rensa dess data för att garantera företagets datasäkerhet.

Enterprise MDM - Email Management

Detektera och rapportera högriskenheter och icke kompatibla enheter

Upptäck intrångsbrutna och rotade enheter inom din organisations nätverk.

Enterprise MDM - Network Protection

Nätverk med säkrad åtkomst

Håll nätverket säkert och skyddat med rollbaserad användarbehörighet för enhet och anpassningsbar åtkomst till företagskonton.

Skydda företagets e-postmeddelanden

Erbjuder bekväm och säker åtkomst till organisationens e-post, i linje med CEA (Conditional Exchange Access)
seperator1
Containerplattform för e-post

Containerplattform för e-post

Begränsa endast åtkomst till företagsgodkända appar och konton.

Stöder anskaffningar för Office 365 och Azure.

Integration med e-postplattformar

Stöder anskaffningar för Office 365 och Azure.

Dela och visa e-postbilagor på ett säkert sätt

Dela och visa e-postbilagor på ett säkert sätt

Se till att e-postbilagor endast visas genom vissa hanterade appar.

Dela dokument till mobila enheter med bara några klick!

Fjärrdistribuera och hantera dokument på mobila enheter.
seperator1
Visa och spara dokument säkert

Visa och spara dokument säkert

Nå dokument med enbart betrodda appar på enheten.

Automatiska dokumentuppdaterinar

Automatiska dokumentuppdaterinar

Dokument som distribuerats till enheter uppdateras automatiskt när nya versioner blir tillgängliga.

Förhindra säkerhetskopiering av tredje part på molnet

Förhindra säkerhetskopiering av tredje part på molnet

Begränsa tredjepartsappar från att nå och säkerhetskopiera distribuerade dokument.

Stöd för flera filformat

Stöd för flera filformat

Över 10 olika dokumentformat kan distribueras och hanteras.

Hantera företagsägda och privata enheter

Separera företagsinformation och personlig information i varje enhet så att det inte sker några avkall på dataintegriteten
seperator1
BYOD - Policy Configuration

Företagsdata lagras i en krypterad container

Förhindra hot från åtkomst till företagsresurser på enheten.

BYOD - Manage Apps

Anskaffning av selektiva konton

Ge selektiv åtkomst till företagskonton, såsom e-post. Wi-Fi kan anpassas baserat på dina anställdas behov.

BYOD - IT Approval

Skapa ett valv för att säkra data

Du kan tillåta eller avvisa vilka kommersiella appar som kan inkluderas i företagets anläggningar av de anställda.

Utgåvor
Mobile Device Manager Plus är tillgängligt i tre versioner.
seperator1

Kan du inte bestämma vilken plan som är rätt för dig?Se vår kompletta version för jämförelsematris.