IT-hantering för MSP:er

Lösningar för MSP:er som erbjuder IT-hanteringstjänster till sina klienter.

Desktop Central MSP

Fjärrskrivbords- och mobil enhetshantering

Desktop Central MSP

 • Webbaserad programvara som hjälper administrerade tjänsteleverantörer att effektivt hantera kundernas servrar, stationära och mobila enheter
 • Automatiserar programdistribuering
 • Uppdaterar patchar för Microsoft och tredje part
 • Inspekterar maskinvaru- och programvarutillgångar
 • Felsöker tekniska problem via fjärrstyrning
ServiceDesk Plus MSP

Help Desk för leverantörer av hanterade tjänster

ServiceDesk Plus MSP

 • Webbaserad ITIL-förberedd IT-supportprogramvara med integrerad tillgångs- och projektadministration byggd för MSP
 • Möjliggör fakturering för varje kund, effektivt och exakt
 • Möjliggör ommärkning av varje konto separat
Password Manager Pro MSP Edition

Behörig lösenordshantering

Password Manager Pro MSP Edition.

 • En säker bank för lagring och hantering av delad känslig information, såsom lösenord, dokument och digitala identiteter i företag
 • Möjliggör hantering av varje kunds lösenord separat, från en central konsol, genom en automatiserad, policydriven inriktning
 • Erbjuder kritiskt dataskydd över och bortom kundernas säkerhetsriktlinjer för känslig information