NetFlow Analyzer - Innehåll

Visa hur företagets nätverksbandbredd används. Allokera tillräckligt med bandbredd till företagets viktiga program.

 Läs mer

Få synlighet i realtid i din nätverkstrafik med NetFlow Analyzer. Ta reda på vilka som är mest aktiva i ditt nätverk i realtid.

 Läs mer
  Övervaka trafik i routrar/omkopplingsenheter

Leverera NetFlow Analyzer-funktioner för omfattande stöd för Ciscos tekniker för att övervaka olika former av nätverkstrafik.

  Rapporter - konsolidera, anpassa, felsök

Övervakar WAN-länktillgänglighet kontinuerligt, liksom latens och prestandaleverans för Cisco IP SLA-teknik.

 Övervakning av bandbredden per avdelning

Övervaka bandbreddsanvändningen på de olika avdelningarna i din organisation. Ta reda på hur mycket bandbredd varje avdelning använder.

Visa de mest använda programmen i ditt nätverk. Se till att de viktigaste programmen i företaget får maximal prioritet.

 Läs mer
 Cisco Medianet-rapportering

Accelerera felsökningen i ditt mediafyllda nätverk och spara tid, pengar etc.

 Övervakning av nätverkstrafik från anläggning till anläggning

Visa trafikmönster i ditt nätverk från anläggning till anläggning. Allokera din bandbredd på korrekt sätt.

 Cisco WAAS-rapportering

Visa effektiviteten i din WAN-optimering med WAAS-rapporter.

  Anpassningsbar kontrollpanel

Konvertera data till information enkelt. Utvinn den viktigaste trafikinformationen som är av största betydelse för dig.

Övervaka dina kritiska nätverksenheter (routrar/omkopplingsenheter) med flöden och generera verksamhetskritisk information för att säkerställa att din nätverksbandbredd används på rätt sätt.

 Läs mer
  Varningar

Ställ in varningar baserade på trösklar för din nätverkstrafik. Var den första som får kännedom om överträdelser i din nätverksanvändning.

  Cisco AVC-övervakning

Identifiera och kontrollera applikationer som använder nätverksbandbredden. Kontrollera att rätt program använder din bandbredd och visa även hur dina QoS-policyer påverkar dessa program.

  iPhone-app

Övervaka nätverkstrafiken (LAN- & WAN-trafik) på resande fot, när som helst och var som helst.

  Fakturering

Säkerställ rättvis fakturering från dina internetleverantörer. Du kan även använda det för återkrav på dina olika avdelningar.

Avancerade funktioner

Fastställ nätverkets framtida krav baserat på kapacitetsplaneringsrapporter.

 Läs mer
  Hantering av nätverkskonfiguration

Hantera alla konfigurationsändringar i realtid på dina nätverksenheter med nätverksändring, konfigurations- och efterlevnadshantering och spara tid genom att automatisera repetitiva uppgifter.

 Cisco NBAR-rapportering

Kategorisera program med dynamiska portar med hjälp av NBAR-övervakning med NetFlow Analyzer.

  Cisco CBQoS-rapportering

Validera effektiviteten hos dina QoS-policyn med CBQoS-rapporter från NetFlow Analyzer. Prioritera din nätverkstrafik på rätt sätt.

 Cisco IPSLA-övervakning

Övervaka viktiga faktorer som påverkar VoIP-prestandan och säkerställ servicenivåer av högsta klass. Säkerställ sömlös WAN-anslutningsbarhet med WAN RTT-övervakning.

Säkerställ en 100-procentig nätverkssäkerhet genom att utnyttja kraften i vår egna Continuous Stream Mining Engine för beteendeanalys i nätverket. Håll skanningar, sonder, DoS-angrepp etc. på avstånd.

 Läs mer

Övervaka WLAN-styrenheter avseende bandbreddsrelaterad statistik och bläddra nedåt för att visa rapporter på WLAN-styrenheter, SSID, AP och QoS.

 Läs mer
 Deep Packet-inspektion

Få insyn i latensproblem med tidsgrafer för applikations- och nätverkssvar.

  HighPerf Reporting Engine

Ett kraftfullt tillägg till NetFlow Analyzer som ökar dess rådatafunktioner och förstärker analysfunktionerna i ManageEngine NetFlow Analyzer

Läs mer