Office 365 Management, Reporting and Auditing Solution Download
 • En lösning för alla dina Office 365-behov:
  • Detaljrik rapportering
  • Övervakning i realtid
  • Hantering av bulkobjekt
  • Avancerad granskning
  • Omedelbara varningar
  • Help Desk-delegering
    Ladda ned nu
 • Djupgräv i Office 365 med
  över 200 förkonfigurerade rapporter
  • Rapporter om brevlådestorlek
  • Rapporter om e-posttrafik
  • Rapport om inaktiva användare
  • OneDrive Events-loggrapport
  • Skype for Business-rapporter
  • Rapport för mobila enheter
   Ladda ned nu
 • Ligg steget före serviceavbrott
  med Office 365-övervakning i realtid
  • Ta emot snabbmeddelanden
  • Få åtkomst till historiska övervakningsdata
  • Visa grafer för tjänstens hälsostatus
  • Spåra tillgängligheten för slutpunkter
    Ladda ned nu
 • Problemfri Office 365-hantering
  med sofistikerade funktioner
  • Brevlådehantering
  • Allmän mapphantering
  • Delad brevlådehantering
  • Användaradministration
  • Licenshantering
  • Grupphantering
    Ladda ned nu
 • Ligg steget före med avancerad
  granskning och avisering
  • Exchange Online-granskning
  • Azure Active Directory-granskning
  • OneDrive for Business-granskning
   Ladda ned nu
 • Office 365 Help Hesk-delegering
  som stöder icke-administratörer
  • Cross-Tenant-delegering
  • Domänbaserad delegering
  • Icke-admindelegering
  • Anpassade roller
  • Säkerhetsdelegering
  • Teknikergranskningslogg
    Ladda ned nu
 • Förenkla IT-efterlevnadshantering
  med automatiserade rapporter
  • SOX-efterlevnadsrapporter
  • HIPAA-efterlevnadsrapporter
  • PCI DSS-efterlevnadsrapporter
  • GLBA-efterlevnadsrapporter
  • FISMA-efterlevnadsrapporter
  • ISO-efterlevnadsrapporter
    Ladda ned nu

Vad finns i O365 Manager Plus?

O365 Manager Plus är ett omfattande Office 365-verktyg som används för rapportering, hantering, övervakning, granskning, och för att skapa varningar om kritiska aktiviteter. Tack vare dess användarvänliga gränssnitt kan du enkelt hantera Exchange Online, Azure Active Directory, Skype for Business, OneDrive for Business, Microsoft Teams, och andra Office 365-tjänster från en och samma plats.

O365 Manager Plus erbjuder omfattande, förkonfigurerade rapporter kring Office 365, och hjälper dig utföra komplexa uppgifter, såsom bulkanvändarhantering, bulkbrevlådehantering, säker delegering med mera. Övervaka Office 365-tjänster dygnet runt och få snabbmeddelanden om serviceavbrott. O365 Manager Plus förenklar efterlevnadshantering med inbyggda efterlevnadsrapporter och erbjuder även avancerade gransknings- och aviseringsfunktioner som ser till att din Office 365-installation är säker.

Office 365-rapportering

O365 Manager Plus erbjuder över 200 förkonfigurerade rapporter i Office 365. Det konsoliderar data från Exchange Online, Azure Active Directory, Skype for Business, OneDrive for Business och andra Office 365-komponenter i detaljerade rapporter, vilket ger dig komplett insyn i din Office 365-konfiguration. Rapporterna kan schemaläggas och exporteras till formaten PDF, CSV, XLS och HTML.

 • Office 365 Reporting
 • Office 365 Reporting
 • Office 365 Reporting

Med O365 Manager Plus-rapporter kan du göra följande:

 • Övervaka brevlådetrafik och förstå Exchange Online-antagande i din organisation.
 • Identifiera skräppostmeddelanden för att hålla din Exchange Online- miljö säker.
 • Identifiera inaktiva användare, licenser som snart går ut med rapporter i Azure Active Directory för att vidta förebyggande åtgärder och undvika oväntade konsekvenser.
 • Visa Skype for Business och OneDrive for Business användningsstatistik.
 • Säkerställ att IT-efterlevnadsstandarder, såsom SOX, PCI-DSS, HIPAA, GLBA, och FISMA uppfylls med hjälp av efterlevnadsrapporter.

Office 365-granskning

Övervaka varje händelse i din Office 365-miljö för att vidta förebyggande åtgärder och undvika allvarliga konsekvenser. Få information om vem som gjorde vad och när. Få en tydlig rapport kring användaraktiviteter för alla Office 365-komponenter på en plats.

Med O365 Manager Plus-granskning håller du kontroll på:

 • Användarinloggningar och -utloggningar för övervakning av Office 365-användarnas beteenden.
 • Kritiska licensändringar gjorda av användare, för att undvika licensrelaterade fel.
 • Minsta attributändringarna gjorda av användare.
 • Brevlådebehörighet och egenskapsändringar för att hålla Exchange Online-miljön under kontroll
 • Office 365 Auditing
 • Office 365 Auditing
 • Office 365 Auditing

Office 365-övervakning

Övervaka hälsan för Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive for Business, Skype for Business och andra stora Office 365-tjänster dygnet runt från en central plats. Med O365 Manager Plus kan du:

 • Office 365 Monitoring
 • Office 365 Monitoring
 • Office 365 Monitoring

Med O365 Manager Plus kan du:

 • Ta  emot e-postmeddelanden i realtid när serviceavbrott uppstår och se tillgängligheten för slutpunkter.
 • Se det totala antalet incidenter och rådgivningar i dina Office 365-tjänster från statuspanel för tjänst.
 • Se ingående detaljer om t.ex. antalet användare som påverkas av en viss incident, incidentens nuvarande status, incidentens start- och sluttid och mer därtill.
 • Få åtkomst till historiska övervakningsdata för Office 365-tjänstens hälsa som är äldre än 30 dagar.
 • Visa grafer medhälsostatus och prestanda för funktioner och slutpunkter i Office 365.

Office 365-hantering

O365 Manager Plus gör Office 365 management enkel med de sofistikerade funktionerna. Det medger bulkanvändarhantering, bulkgrupphantering, bulklicenshantering, bulkbrevlådehantering med mera, vilket minskar tidsåtgången för administrationsuppgifter.

Med O365 Manager Plus-support för administrationsuppgifter kan du göra följande:

 • Sammanställa återställningslösenord för att minska tidsåtgången för återställning av individuella användarlösenord.
 • Utföra gemensamma användarhanteringsaktiviteter, som användarbehörighetsändringar, attributändringar med mera, vilket eliminerar behovet av att välja användare för varje uppgift.
 • Lägga till eller ta bort grupplicenser för att förenkla licenshanteringen.
 • Konfigurera grupper gemensamt och kontrollera om de tar emot interna eller externa e-postmeddelanden.
 • Konfigurera brevlådans autosvarinställningar och schemalägga anpassade, automatiska meddelanden som ska skickas till utvalda användare.
 • Office 365 Management
 • Office 365 Management
 • Office 365 Management

Office 365-varning

Få information om kritiska aktiviteter och ändringar som skett i din Office 365-miljö. O365 Manager Plus gör det möjligt för dig att skapa anpassade varningar för Office 365-tjänsten. Dessa anpassade varningar sparar tid åt dig genom att eliminera behovet av att konstant kontrollera granskningsrapporter för skadliga aktiviteter.

 • Office 365 Alerting
 • Office 365 Alerting
 • Office 365 Alerting

Med O365 Manager Plus kan du:

 • Skapa anpassade varningar för specifika åtgärder.
 • Specificera om alla brevlådor eller bara utvalda brevlådor behöver övervakas för misstänklig aktivitet.
 • Skapa dina egna anpassade varningsmeddelanden för att skicka till administratörer.
 • E-posta administratörer om vilken åtgärd som utlöses för att hjälpa dem lokalisera källan till åtgärden omedelbart.

Office 365-helpdeskdelegering

Delegera adminbehörigheter till tekniker utan att ge dem full åtkomst till Office 365.

Med O365 Manager Plus kan du:

 • Skapa teknikerkonton för att delegera uppgifter till icke administrativa användare, såsom help desk-tekniker, utåtriktade personer eller HR-medarbetare för att minska arbetsbelastningen för AD-administratörer.
 • Skapa dina egna anpassade roller genom att välja en kombination av rapportering, hantering och granskningsuppgifter att delegera.
 • Granska alla teknikeraktiviteter som pågår i din miljö.
 • Spåra adminaktiviteter med detaljer kring vilken åtgärd som utfördes och när.
 • Visa en sammanfattning på Office 365-enheter, management-uppgifter, rapporteringsuppgifter och profilåtgärder som delegerats till var och en av teknikerna.
 • Office 365 Delegation
 • Office 365 Delegation
 • Office 365 Delegation